W dniach od 30 .04 do 4.05 Biuro terenowe w Łajsach czynne w godzinach od 8:00 do 14:00, Biuro w Barczewie nieczynne.

Data publikacji: 27-04-2018

Czytaj dalej...

Data publikacji: 27-04-2018

Czytaj dalej...

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” informuje, iż z dniem 27.04.2018 r., rusza nabór do konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” w gminach: Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda, Stawiguda. Celem konkursu „Działaj Lokalnie” jest wspieranie projektów społecznych, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.

Data publikacji: 20-04-2018

Czytaj dalej...

Od dnia 16.04.2018 r. w naszej siedzibie terenowej w Łajsach jest nowy numer telefonu - 89 672 96 43. Zapraszamy do kontaktu.

Data publikacji: 16-04-2018

Czytaj dalej...

Po raz drugi nasz partner - Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego – zaprasza do udziału w programie „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ - DOTACJE NA START 2”.

Kto może brać udział w projekcie:

Projekt jest skierowany do 210 osób zamieszkujących na terenie m. Olsztyn lub powiatu olsztyńskiego zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

 1. mają ukończony 30 rok życia,
 2. zamieszkują na terenie powiatu olsztyńskiego lub miasta Olsztyn
 3. zaliczają się do jednej z poniższych kategorii:
  1. bezrobotny lub
  2. bierny zawodowo.
 4. znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obligatoryjnie spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków :
  1. osoba powyżej 50 roku życia,
  2. kobieta,
  3. osoba z niepełnosprawnością,
  4. osoba długotrwale bezrobotna,
  5. osoba niskowykwalifikowana (tj. osoba o niskich kwalifikacjach).

Uczestnicy projektu otrzymują:

 • doradztwo indywidualne z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz pisania biznes planów dla 210 os.
 • udzielenie dotacji inwestycyjnej na zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania do uruchomienia własnej działalności gospodarczej do kwoty 25 324 zł dla 199 os.
 • wsparcie pomostowe czyli 1010 zł przez 12 miesięcy prowadzenia działalności dla 199 os.
 • usługę szkoleniowo-doradczą po otwarciu działalności z zakresu pozyskiwania środków unijnych oraz e-commerce czy marketingu internetowego (w tym utworzenie własnej wizytówki firmowej w Internecie).

 

Więcej informacji dostepnych pod tym adresem

Data publikacji: 16-04-2018

Czytaj dalej...

Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia"