Do tegorocznej edycji programu DZIAŁAJ LOKANIE, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE LGD Południowa Warmia dofinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wypłynęły 24 wnioski. Wnioski rozpatrywała komisja, w której zasiadali społecznicy, przedstawiciele samorządów oraz przedstawiciele młodego pokolenia. Niestety nie wszystkie wnioski zostały przyjęte do realizacji. Podpisanych zostanie 10 umów opiewających na łączną kwotę 55.900,00 złotych.

Data publikacji: 16-05-2022

Czytaj dalej...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców chcących uzyskać dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD Południowa Warmia w ramach poddziałania 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

  

Biuro Terenowe LGD Południowa Warmia 

Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd 

 
 

  • podejmowanie działalności gospodarczej 

10 maja 2022r. godzina 16:30 – wtorek 

 

  • rozwijanie działalności gospodarczej 

10 maja 2022r. godzina 17:30 – wtorek 

 

  • budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej 

11 maja 2022r. godzina 12:00 – środa 

 

  • Grant – działania informacyjno-promocyjne 

12 maja 2022r. godzina 16:30 – czwartek 

 

 

  • Grant – Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne 

11 maja 2022r. godzina 17:30 – czwartek 

 

ZGŁOSZENIA 

Prosimy o potwierdzenie udziału pod adresem: lgd@poludniowawarmia.pl   

Data publikacji: 06-05-2022

Czytaj dalej...

Nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu rozpoczyna się 11 marca 2022 r. i potrwa do 13 kwietnia 2022 roku. Wysokość grantu, o który można wnioskować to 6000 zł, a długość trwania projektu, od 3 do 6 miesięcy. W konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Data publikacji: 10-03-2022

Czytaj dalej...

Data publikacji: 03-03-2022

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020