Z przyjemnością prezentujemy Państwu listę rankingową dla naboru 4/2018/P - Podejmowanie działalności gospodarczej (START UP).


1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz z LSR złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2018/P w ramach Działania: 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020

2. Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy lub z LSR złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2018/P w ramach Działania: 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020

3. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2018/P w ramach Działania: 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020

4. Lista operacji niewybranych do realizacji, złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2018/P w ramach Działania: 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020

5. Protokół Nr XV/10/2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Południowa Warmia"

 


Data publikacji: 05-10-2018

Czytaj dalej...

W związku z uczestnictwem pracowników LGD w Forum LGD i LGR Warmii i Mazur 2018 biuro w Łajsach będzie nieczynne w poniedziałek (08.10) oraz we wtorek (09.10). Biuro w Barczewie czynne zgodnie z harmonogramem.

Data publikacji: 05-10-2018

Czytaj dalej...

Zarząd Stowarzyszenia LGD Południowa Warmia informuje, iż w dniu 04.09.2018 r. podjął decyzję o odstąpieniu od konkursu grantowego nr 7/2018/GA i ogłoszeniu nowego naboru wniosków. Przyczyną unieważnienia naboru jest nieosiągnięcie wskaźnika rezultatu wskazanego w ogłoszeniu o naborze. Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroliczęść VIII pkt 1 „w przypadku, gdy operacje wybrane w ramach danego naboru nie pozwalają na osiągnięcie celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji lub gdy SW negatywnie ocenił wniosek o przyznanie pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, LGD odstępuje od konkursu na wybór grantobiorców”.


W najbliższym czasie zostanie ponownie ogłoszony konkurs na granty, szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej www.poludniowawarmia.pl.

Zapraszamy do ponownego złożenia przygotowanego przez Państwa wniosku.

Data publikacji: 07-09-2018

Czytaj dalej...

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” informuje, że w związku z błędami pisarskimi w ogłoszeniu nr 6/2018/PRskutkującymi przekazaniem niepełnej informacji o możliwości pozyskania środków przez jednostki sektora finansów publicznych, odwołujemy nabór nr 6/2018/PR. 

Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.


Data publikacji: 07-09-2018

Czytaj dalej...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020