Nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu rozpoczyna się 12 kwietnia 2021 r. i potrwa do 16 maja 2021 roku. Wysokość grantu, o który można wnioskować to 6000 zł, a długość trwania projektu, od 3 do 6 miesięcy

Data publikacji: 12-04-2021

Czytaj dalej...

Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce biuro w Barczewie będzie w tym okresie zamknięte. Natomiast nasze biuro w Łajsach jest czynne w godzinach 8:00-14:00. Prosimy aby sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa załatwiać z nami poprzez telefon bądź email. Za utrudnienia przepraszamy. 


Zarząd LGD Południowa Warmia

Data publikacji: 17-02-2021

Czytaj dalej...

Zapraszamy do konsultacji  „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025”.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konsultacje społeczne i zaprasza do zgłaszania uwag i opinii, w ramach otwartych konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025” http://www.es.warmia.mazury.pl/aktualnosci

Zapraszamy na stronę z której dowiecie się wszystkiego o Ekonomii Społecznej w Województwie Warmińsko-Mazurskim - http://www.es.warmia.mazury.pl/


Data publikacji: 05-02-2021

Czytaj dalej...

Zapraszamy zainteresowane osoby i organizacje o zapoznanie się z dokumentami i przesyłanie swoich uwag.

Kliknij tutaj

Data publikacji: 05-02-2021

Czytaj dalej...

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wysłał do Państwa informację dotyczącą propozycji aneksu do umowy. W związku z Państwa pytaniami zamieszczamy link do projektu aneksu z prośbą o zapoznanie się i porównanie z zapisami posiadanych przez Państwa umów.

Aneks wprowadza zmiany, które są korzystniejsze dla Beneficjentów ale to Państwo decydujecie o chęci podpisania aneksu, co musi być poprzedzone złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Załącznik:

1. Aneks


Data publikacji: 05-02-2021

Czytaj dalej...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020