DZIAŁALNOŚĆ ANIMACYJNO – DORADCZA OŚRODKÓW ANIMACYJNO – DORADCZYCH polega na wsparciu ad hoc aktywności społecznych / organizacji pozarządowych z województwa warmińsko – mazurskiego, oparta głównie o działania animatorów, w części ośrodków przy wsparciu dodatkowej kadry (w przypadku ograniczonych kompetencji własnych animatorów w zakresie działań promocyjnych, obsługi kadrowo – księgowej.
Standardowy zakres działalności animacyjno – doradczej prowadzonej przez każdego
 z 7 Oferentów:
1) zapewnienie bazy lokalowo - sprzętowej dla sprawnego funkcjonowania Ośrodka Animacyjno - Doradczego w tym dostępu do mediów (telefon, internet)
2) prowadzenie działań promocyjnych, informacyjnych, wspieranie lokalnych partnerstw, sieci współpracy których celem jest wzmacnianie i rozwijanie aktywności społecznej na poziomie lokalnym,
3) mentoring, udział w spotkaniach młodych organizacji pozarządowych i prowadzenie działań służących wzrostowi zaangażowania członków organizacji w ich działania
4) wsparcie lokalnych inicjatyw i organizacji w przygotowywaniu i składanie wniosków do instytucji publicznych o dodatkowe środki finansowe,
5) wspieranie osób / organizacji o niskich umiejętnościach cyfrowych w funkcjonowaniu
 w sieci,
6) sieciowanie Beneficjentów programu, poprzez animowanie współpracy, wprowadzanie projektów do bazy dobrych praktyk,
7) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego - w odpowiedzi na indywidualne potrzeby młodych organizacji i grup nieformalnych, w tym mobilnych
działań animacyjno - doradczych, w sposób najbardziej adekwatny do potrzeb grup wsparcia,
8) ułatwianie grantobiorcom realizacji działań projektowych i zobowiązań wynikających
 z umowy dotacji poprzez udostępnianie wzorów dokumentów do wykorzystania,
9) Prowadzenie innych działań wzmacniających aktywności społeczne i organizacje pozarządowe w działaniach sfery pożytku publicznego.
Czas realizacji zadań: maj 2021 - listopad 2023, nieprzerwanie.
Działania animacyjne realizowane w wymiarze czasu co najmniej 16 godzin tygodniowo,
 w godzinach oczekiwanych przez Beneficjentów, w tym popołudniowych, w tym:
- w okresie trwania naboru wniosków minimum 3 dni w tygodniu,
- w pozostałym okresie trwania umowy minimum 2 dni w tygodniu.

Data publikacji: 29-09-2021

W związku z wczesniejszymi zobowiązaniami w dniach od 31  sieprnia do 2 wrzesnia 2021 r. biuro będzie nieczynne.

Prosimy o kontakt pod nr telefonu 503 16 96 33 lub mailowo: lgd@poludniowawarmia.pl  

Prezes LGD Południowa Warmia

Data publikacji: 30-08-2021

Zgodnie z projektowanymi przepisami Koła gospodyń wiejskich będą mogły otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoc finansową na zorganizowanie akcji promocji szczepień oraz jej przeprowadzenie. Trwają ostatnie prace legislacyjne, które umożliwią ARiMR przekazanie środków na ten cel. Wnioski trzeba będzie złożyć do 15 września 2021 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR, a przedsięwzięcie trzeba będzie zrealizować do końca września. Jedno koło może zorganizować maksymalnie trzy wydarzenia.

Data publikacji: 12-07-2021

Czytaj dalej...

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wspólnie z Gminą Gietrzwałd, Stowarzyszeniem „Piękny Most” oraz Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie Południowa Warmia serdecznie zaprasza zespoły, kapele, grupy zajmujące się muzyką ludową i biesiadną, działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, do udziału w Festiwalu kultur „U noju na Warniji”. To już III edycja przeglądu, który w latach ubiegłych cieszył się ogromnym zainteresowaniem i został bardzo ciepło przyjęty przez uczestników. Do obejrzenia film z poprzedniej edycji: Festiwal kultur.

Data publikacji: 12-07-2021

Czytaj dalej...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020