Nasz partner - Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansów – informuje, że rusza kolejny nabór do projektu „Zostań przedsiębiorcą-dotacje na start 2”. Nabór rozpoczyna się od dnia 24.02.2020 (poniedziałek) od godziny 8.00. Nabór do rundy 1 zimowej 2020 będzie prowadzony do osiągnięcia limitu zgłoszeń tj. 37 osób.

Po osiągnięciu niniejszego limitu osób, CDEF zamieszcza informację o tym fakcie na stronie internetowej projektu www.cdef.pl/dotacje-na-start 2/, jednak nabór wniosków w tej rundzie trwa do końca dnia roboczego tj. do godz. 16.00 w dniu, w którym osiągnięto limit dla rundy.

Wszystkie wnioski, które wpłyną w dniu osiągnięcia limitu będą podlegały rozpatrzeniu i po spełnieniu oceny formalnej zostaną przekazane do dalszych etapów rekrutacji.

Wnioski złożone pocztą/kurierem wpisywane będą na bieżąco.

 

Dodatkowe informacje pod linkiem - https://www.cdef.pl/dotacje-na-start-2/509-uwaga-nabor-do-projektu-runda-1-zimowa.html

Data publikacji: 13-02-2020

Czytaj dalej...

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Południowa Warmia”, 2019 rok za nami, kolejny przed nami, planujemy i wprowadzamy kolejne działania do realizacji. Jednak do ich realizacji czasami potrzebne są pieniądze. Wszystkich tych którzy chcą nadal należeć do Stowarzyszenia, a nie uregulowali jeszcze składek członkowskich prosimy o wpłatę do 30 marca 2020 roku.

Brak wpłaty zaległej i bieżącej składki będzie oznaczał skreślenie z listy członków stowarzyszenia w czerwcu br.

Składki członkowskie określa uchwała nr 10/15 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie„Południowa Warmia”z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu płatności składek członkowskich.

Data publikacji: 06-02-2020

Czytaj dalej...

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia”, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA" i Stowarzyszeniem „PRZYSTAŃ”, ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE 4.
 
Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych,
w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnym służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

 
ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA KTÓRE:

  • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,.
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie
     i finansowe

i mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data publikacji: 05-02-2020

Czytaj dalej...

W dniu wczorajszym w naszej siedzibie terenowej w Łajsach odbyło się spotkanie sieciujące Ośrodka Działaj Lokalnie LGD Południowa Warmia. Na spotkanie zaproszeni zostali wszyscy beneficjenci programu Działaj Lokalnie realizowanego przez LGD Południowa Warmia od 2016 roku. Spotkanie, w części oficjalnej, służyło podsumowaniu programu za lata 2016-2020. Następnie podczas swobodnej dyskusji staraliśmy się znaleźć skuteczne sposoby zainteresowania większej liczby ludzi, mieszkających na naszym terenie, działaniami społecznymi. Grupa z przyjemnością wysłuchała opowieści współuczestników jak wyglądały początki aplikowania o dofinansowania i budowania grupy społeczników. Rozmowy kuluarowe trwały jeszcze długo po zakończeniu spotkania.

Dla Ośrodka Działaj Lokalnie LGD Południowa Warmia takie spotkania to czysta przyjemność. Miło jest widzieć, że środki dystrybuowane za naszym pośrednictwem mają tak bezpośrednie oddziaływanie na mieszkańców naszych terenów. Nie możemy doczekać się kolejnego naboru, kolejnych pomysłów naszych beneficjentów oraz kolejnego spotkania podsumowującego w przyszłym roku.

 

Zarząd

LGD Południowa Warmia

Data publikacji: 24-01-2020

Czytaj dalej...

W dniach 24.12. i 27.12.2019 biura LGD Południowej Warmi będą nieczynne. W dniu 31.01.2019 biuro będzie czynne do godziny 14:00. 

Data publikacji: 23-12-2019

Czytaj dalej...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020