W dokumencie poniżej przedstawiamy wyniki konkursu grantowego  w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego.

 

>Pobierz<

Data publikacji: 15-03-2018

Czytaj dalej...

W dokumencie poniżej przedstawiamy wyniki konkursu grantowego  w zakresie wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego.

 

>Pobierz<

Data publikacji: 15-03-2018

Czytaj dalej...

W dokumencie poniżej przedstawiamy wyniki konkursu grantowego w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

>Pobierz<

Data publikacji: 14-03-2018

Czytaj dalej...

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 27 lutego 2018 r. wCentrum Edukacji i Promocji w Łajsach, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd w godz. od 9:00 do 14:00.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady oraz członków Stowarzyszenia ale również zapraszamy do uczestnictwa naszych wnioskodawców jak i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz sąsiednich LGD.

Data publikacji: 21-02-2018

Czytaj dalej...

W związku z oceną wniosków grantowych w dniu 01.02.2018 r. nieczynne  będzie biuro terenowe w Łajsach. Natomiast w dniu 02.02.2018 r. nieczynne będzie biuro w Barczewie.

Data publikacji: 31-01-2018

Czytaj dalej...

Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia"