Zarząd LGD Południowa Warmia serdecznie zaprasza wszystkich Sołtysów zainteresowanych działalnością sołectw i rozwojem obszarów wiejskich do wzięcia udziału w Forum Sołeckim Południowej Warmii. Wydarzenie rozpocznie się w piątek, 21 października br. o godz. 14:30 w Gościńcu pod Dębem, Wilimy 5, 11-300 Biskupiec.

Data publikacji: 03-10-2022

Czytaj dalej...

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” zaprasza osoby zainteresowane tematyką odnawialnych źródeł energii, rozwiązań innowacyjnych i dobrych przykładów służących ochronie środowiska na obszarze EGO, na wizytę studyjną w dniach 13-14 października 2022 roku (1 nocleg).

Data publikacji: 23-09-2022

Czytaj dalej...

Data publikacji: 19-09-2022

Czytaj dalej...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020