Na podstawie §24 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje posiedzenie Walnego Zebrania Członków LGD Południowa Warmia, zwanego dalej „Walnym Zebraniem”.

Termin: 25 października 2016 r. (wtorek)

I termin: godz. 16:00

II termin: godz. 16:15

Miejsce: Centrum Edukacji i Promocji w Łajsach, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd

Data publikacji: 18-10-2016

Czytaj dalej...

W związku z planowanymi do uchwalenia w dniu 25.10.2016 r. (przez WZC) zmianami w zakresie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz w zakresie lokalnych kryteriów wyboru operacji i grantobiorców, na stronie internetowej www.poludniowawarmia.plzamieszczone zostały do informacji i konsultacji dokumenty podlagające aktualizacji i zmianom.

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić do dnia 23.10.2016 wysyłając wiadomość na mail: lgd@poludniowawarmia.pl, w tytule maila prosimy dać odpowiednio: Konsultacje LSR.

Data publikacji: 18-10-2016

Czytaj dalej...

W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390) informujemy, że zmianie uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy:

  1. na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  2. na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,
  3. na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nowe wnioski dostepne są pod tym adresem.

Data publikacji: 11-10-2016

Czytaj dalej...

Pracujesz z młodzieżą? Masz ciekawy pomysł na działania z młodymi? Chcesz aplikować do konkursu „Równać Szanse”? Nie wiesz jak dobrze napisać wniosek?

Przyjdź na spotkanie!

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, w tym OSP, domy kultury oraz biblioteki na spotkania informacyjno-szkoleniowe poświęcone Regionalnemu Konkursowi Grantowemu „Równać Szanse”, które odbędą się:

- 7 października 2016 g. 16:00 w Olecku, w siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej, pl. Wolności 2,

- 8 października 2016 g. 10:00 w Olsztynie, w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. Tarasa Szewczenki 1.

Data publikacji: 05-10-2016

Czytaj dalej...

Marszałek

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin

 

zaprasza

 

n a  k o n f e r e n c j ę:

 

Agroturystyka – synergia komfortu i doznań kulinarnych.

Warunki wytwarzania, przewarzania i sprzedaży żywności w gospodarstwie agroturystycznym”,

 

24 października 2016 roku

 ERANOVA Miejsce Kreatywnej Aktywności w Olsztynie,

al. Obrońców Tobruku 3.

Data publikacji: 23-09-2016

Czytaj dalej...

Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia"