Zarząd Stowarzyszenia LGD Południowa Warmia informuje, iż w dniu 04.09.2018 r. podjął decyzję o odstąpieniu od konkursu grantowego nr 7/2018/GA i ogłoszeniu nowego naboru wniosków. Przyczyną unieważnienia naboru jest nieosiągnięcie wskaźnika rezultatu wskazanego w ogłoszeniu o naborze. Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroliczęść VIII pkt 1 „w przypadku, gdy operacje wybrane w ramach danego naboru nie pozwalają na osiągnięcie celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji lub gdy SW negatywnie ocenił wniosek o przyznanie pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, LGD odstępuje od konkursu na wybór grantobiorców”.


W najbliższym czasie zostanie ponownie ogłoszony konkurs na granty, szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej www.poludniowawarmia.pl.

Zapraszamy do ponownego złożenia przygotowanego przez Państwa wniosku.

Data publikacji: 07-09-2018

Czytaj dalej...

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” informuje, że w związku z błędami pisarskimi w ogłoszeniu nr 6/2018/PRskutkującymi przekazaniem niepełnej informacji o możliwości pozyskania środków przez jednostki sektora finansów publicznych, odwołujemy nabór nr 6/2018/PR. 

Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.


Data publikacji: 07-09-2018

Czytaj dalej...

Grant pod tytułem Śniadanie Południowej Warmii organizowany jest przez Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur.

Celem grantu jest organizacja imprez promujących lokalną żywność i rękodzieło oraz producentów lokalnej żywności i rękodzieła z terenu działania LGD Południowa Warmia. W grancie zaplanowano 2 imprezy – w Barczewie (23.09.2018 r.) i w Gietrzwałdzie (9.09.2018 r.) w formie spotkań śniadaniowych dla mieszkańców i turystów.

Data publikacji: 06-09-2018

Czytaj dalej...

Data publikacji: 31-08-2018

Czytaj dalej...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020