Z powodu prac remontowych na liniach energetycznych biuro w Łajsach będzie dzisiaj nieczynne od 08:00-13:00.

Data publikacji: 04-12-2017

Czytaj dalej...

W związku ze wyjazdem szkoleniowym obydwa biura LGD Południowa Warmia będą w dniach 23-24.11.2017 r. nieczynne. W sprawach pilnych proszę dzwonić do p. Iwony Hudź 503 169 633.

Data publikacji: 22-11-2017

Czytaj dalej...

13 listopada 2017 r. w Lasecznie zostały podpisane kolejne umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektów w ramach działania LEADER. Umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem podpisali kolejni Beneficjenci LGD Południowa Warmia z zakresu podejmowania działalności gospodarczej oraz Zarząd LGD Południowa Warmia na projekt grantowy pn. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury na obszarze LGD Południowa Warmia. Jest to pierwszy projekt grantowy, który będzie realizowny przez naszą LGD.

22 listopada 2017 r. w biurze terenowym w Łajsach planowane jest podpisanie umów z Grantobiorcami realizującymi poszczególne zadania w projekcie grantowym. Od momentu podpisania umów będzie można rozpocząć realizację grantów, które będą zakończone w przyszłym roku.

Data publikacji: 16-11-2017

Czytaj dalej...

W dniach 3-4 października br. przedstawiciele LGD z terenu Warmii i Mazur mieli okazję kolejny raz spotkać się i wymienić doświadczeniami.

LGD Południowa Warmia przy współpracy z partnerami projektu (LGD „Warmiński Zakątek” oraz LGD „Brama Mazurskiej Krainy”) w dniach 3-4 października zrealizowała operację pt.: „Forum LGD Warmii i Mazur 2017”, której celem była organizacja dwudniowego spotkania szkoleniowo-warsztatowego Lokalnych Grup Działania z województwa warmińsko-mazurskiego oraz innych podmiotów biorących udział we wdrażaniu Inicjatywy Leader PROW 2014-2020 na obszarze województwa. 

 

Data publikacji: 10-10-2017

Czytaj dalej...

W dniach 03-04.10.2017 r. biuro w Barczewie i w Łajsach będzie nieczynne. Cały personel bierze udział w szkoleniu wyjazdowym. Zapraszamy do kontaktu w czwartek (05.10).

Data publikacji: 02-10-2017

Czytaj dalej...

Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia"