Przedsiębiorcy z obszaru LGD Południowa Warmia, którzy mają problemy z wnioskami dotyczącymi pomocy lub wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny

lub do kontaktów z pracownikami biura LGD Południowa Warmia.

Data publikacji: 20-05-2020

Powrót

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020