Wydarzenie odbędzie się w amfiteatrze w Gietrzwałdzie w dniu 12 września 2021 r. w godz. 11.00 – 17.00.

W ramach festiwalu odbędzie się konkurs zespołów ludowych i biesiadnych oraz prezentacja rękodzieła ludowego. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: piosenka ludowa i piosenka biesiadna. Nagrody w każdej z kategorii:

I miejsce – 1500 zł,

II miejsce – 1300 zł,

III miejsce – 1100 zł,

IV miejsce – 800 zł,

V miejsce – 600 zł.

Zapraszamy również stowarzyszenia, koła gospodyń, zespoły ludowe, grupy prowadzące działalność w zakresie sztuki, rękodzieła do prezentacji swoich wyrobów na stoiskach ekspozycyjnych (w trakcie trwania przeglądu).

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: a.naumczyk-szalaj@wmirol.org.pl.

 

Regulamin konkursu

Klauzula inofmacyjna

Zgoda na przetwarzanie danych 

Karta zgłoszeniowa 

Data publikacji: 12-07-2021

Powrót

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020