Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców chcących uzyskać dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD Południowa Warmia w ramach poddziałania 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

  

Biuro Terenowe LGD Południowa Warmia 

Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd 

 
 

  • podejmowanie działalności gospodarczej 

10 maja 2022r. godzina 16:30 – wtorek 

 

  • rozwijanie działalności gospodarczej 

10 maja 2022r. godzina 17:30 – wtorek 

 

  • budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej 

11 maja 2022r. godzina 12:00 – środa 

 

  • Grant – działania informacyjno-promocyjne 

12 maja 2022r. godzina 16:30 – czwartek 

 

 

  • Grant – Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne 

11 maja 2022r. godzina 17:30 – czwartek 

 

ZGŁOSZENIA 

Prosimy o potwierdzenie udziału pod adresem: lgd@poludniowawarmia.pl   

Data publikacji: 06-05-2022

Powrót

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020