Do tegorocznej edycji programu DZIAŁAJ LOKANIE, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE LGD Południowa Warmia dofinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wypłynęły 24 wnioski. Wnioski rozpatrywała komisja, w której zasiadali społecznicy, przedstawiciele samorządów oraz przedstawiciele młodego pokolenia. Niestety nie wszystkie wnioski zostały przyjęte do realizacji. Podpisanych zostanie 10 umów opiewających na łączną kwotę 55.900,00 złotych.

Dziękujemy wszystkim grupom nieformalnym i organizacjom za udział w konkursie grantowym. Wszyscy zrobiliście świetną robotę. Jesteśmy z Was dumni.

Poniżej znajdziecie listę konkursową.

Lista konkursowa

Data publikacji: 16-05-2022

Powrót

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020