Notice!

ErrorException [ Notice ]: Trying to get property of non-object

APPPATH/modules/posts/classes/controller/public/posts.php @ line 149:

148:	{
149:	$this->template->title .= ' | ' . $data['post']->title;
150:	}
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” |

Notice!

ErrorException [ Notice ]: Trying to get property of non-object

APPPATH/modules/posts/views/public/posts/view.php @ line 41:

40:	
41:	<?php echo $post->body; ?>
42:	

Data publikacji:

Notice!

ErrorException [ Notice ]: Trying to get property of non-object

APPPATH/modules/posts/views/public/posts/view.php @ line 52:

51:	<strong>Data publikacji: </strong>
52:	<?php echo \Fuel\Core\Date::forge($post->post_date)->format('%d-%m-%Y'); ?>
53:	<!--						<strong>Komentarze:</strong>-->
08-03-2021

Powrót

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020