Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz z LSR złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2020/A w ramach...