Tytuł projektu: „Piaskowa Przystań”

Tytuł projektu: "Piaskowa Przystań" Nazwa dotowanego: Wspólnie dla Łajs – Inicjatywa DL Data rozpoczęcia projektu: 2016-07-01 Data zakończenia projektu: 2016-11-30 Kwota dofinansowania: 3 200,00 zł....

Tytuł projektu: Razem Damy Radę

Tytuł projektu: Razem Damy Radę Nazwa dotowanego: Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Szynowo – Inicjatywa DL Data rozpoczęcia projektu: 2016-06-15 Data zakończenia projektu: 2016-09-15 Kwota...

Tytuł projektu: „Aktywny Pasym”

Tytuł projektu: "Aktywny Pasym" Nazwa dotowanego: Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu Grupa Nieformalna: Aktywni Data rozpoczęcia projektu: 2016-06-14 Data zakończenia projektu: 2016-09-17 Kwota...

Tytuł projektu: Baśnie pod gwiazdami

Tytuł projektu: Baśnie pod gwiazdami Nazwa dotowanego: Stowarzyszenie Przyjaciół Biesala Data rozpoczęcia projektu: 2016-08-01 Data zakończenia projektu: 2016-10 Cel projektu Integracja mieszkańców,...

Tytuł projektu: Historycznie po Łęgajnach

Tytuł projektu: Historycznie po Łęgajnach Nazwa dotowanego: Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny Data rozpoczęcia projektu: 2016-06-15 Data zakończenia projektu: 2016-11-15 Kwota dofinansowania:...

Tytuł projektu: Stanowisko biesiadne

Tytuł projektu: Stanowisko biesiadne Nazwa dotowanego: Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego w Łęgajnach Grupa Nieformalna: Mieszkańcy dla jeziora Data rozpoczęcia projektu: 2016-06-15 Data...

Skip to content