„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

LGD Południowa Warmia

Podejmij z nami wysiłek kreowania własnej przyszłości.

LGD Południowa Warmia

Działamy dla ludzi, nie dla zysku

Zaczęło się w 2006 rok od małego pomysłu. Pomysł, zrodził się w głowie kilku osób, a pociągnął za sobą tysiące inicjatyw! Pomysł zawiązania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” zmienił i nadal zmienia nas samych i nasz region.

Wsparcie i edukacja

Aktywizujemy do działania mieszkańców obszaru działania LGD Południowa Warmia poprzez wspieranie wielu działań oraz stworzenie sieci kontaktów w celu wymiany wiedzy i doświadczeń.

Finansowanie i dotacje

Wspieramy finansowo w ramach naszych działań przedsiębiorczych mieszkańców naszego obszaru oraz organizacje z obszaru działania LGD Południowa Warmia.

Aktualności

Praca szuka człowieka

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – LGD Południowa Warmia. Dyrektor LGD Południowa Warmia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Animatora ds. aktywizacji: Opis stanowiska wraz...

Protokoły

Protokół 27.09 3.2022.I Protokół 18.08 1.2022.P 3.2022.I Protokół 19.07 1.2022.P Protokół 19.07. 2.2022.R Protokół 19.07. 3.2022.I Protokół 27.09 1.2022.P Protokół A0 26.09 2.2022.R...

FORUM SOŁECKIE POŁUDNIOWEJ WARMII

Zarząd LGD Południowa Warmia serdecznie zaprasza wszystkich Sołtysów zainteresowanych działalnością sołectw i rozwojem obszarów wiejskich do wzięcia udziału w Forum Sołeckim Południowej Warmii....

O nas

Nasza misja i wizja

Misja LGD Południowa Warmia definiuje sposób działania społeczności lokalnej zamieszkującej obszar, który określa rolę LGD w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Zadania jakie stoją przed LGD Południowa Warmia to aktywizowanie wszystkich lokalnych podmiotów publicznych, społecznych i gospodarczych, które dzięki wykorzystaniu środków oferowanych w ramach podejścia Leader przyczynią się do rozwoju społeczno – gospodarczego naszego obszaru, a tym samym osiągną cele wyznaczone w Lokalnej Strategii Rozwoju. Ponadto Lokalna Grupa Działania jest także realizatorem własnych projektów, zmierzających do rozwoju obszaru, upowszechniania jego walorów, ułatwiania współpracy partnerów lokalnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
Efektem zaangażowania tak wielu podmiotów będzie rozwój regionu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwój i mechanizmem RKLS (Rozwój Kierowany przez Lokalną Społeczność).

 

Nasze sprawy

Projekty współpracy PROW

Projekty współpracy to projekty, które zakładają wspólną realizację działań przez partnerów z różnych regionów (projekt międzyregionalny) lub krajów (projekt międzynarodowy).
Projekty współpracy podejmowane przez partnerskie LGD przyczyniają się do osiągnięcia celów zawartych w lokalnych strategiach rozwoju (LSR), wykorzystując wiedzę i doświadczenia partnerskich lokalnych grup działania. Projekty te mogą zatem korzystać z już gotowych i stosowanych w innych miejscach rozwiązań oraz przewidywać ich adaptowanie, bądź też wypracowywać nowe rozwiązania przy udziale partnerów z innych regionów, w tym wspólne rozwiązania problemów, z którymi borykają się wszystkie uczestniczące w projekcie podmioty.

Zachęcamy do zapoznania się z realizowanymi przez nas projektami współpracy.

Akademia Warmińska

Misja LGD Południowa Warmia definiuje sposób działania społeczności lokalnej zamieszkującej obszar, który określa rolę LGD w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Zadania jakie stoją przed LGD Południowa Warmia to aktywizowanie wszystkich lokalnych podmiotów publicznych, społecznych i gospodarczych, które dzięki wykorzystaniu środków oferowanych w ramach podejścia Leader przyczynią się do rozwoju społeczno – gospodarczego naszego obszaru, a tym samym osiągną cele wyznaczone w Lokalnej Strategii Rozwoju. Ponadto Lokalna Grupa Działania jest także realizatorem własnych projektów, zmierzających do rozwoju obszaru, upowszechniania jego walorów, ułatwiania współpracy partnerów lokalnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
Efektem zaangażowania tak wielu podmiotów będzie rozwój regionu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwój i mechanizmem RKLS (Rozwój Kierowany przez Lokalną Społeczność).

 

Pomagamy

Wsparliśmy wiele projektów

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” powstała z chęci wspomagania rozwoju i aktywizacji obszarów wiejskich gmin: Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda i Stawiguda.
Od początku naszego funkcjonowania, za pośrednictwem programów europejskich (PROW 2007-2013, PROW 2014-2020), programów rządowych (PO FIO, FIO i NOWEFIO) oraz środków amerykańskich (Działaj Lokalnie), wsparliśmy prawie 500 projektów.
Wszystkie te projekty zostały zrealizowane na obszarze funkcjonowania LGD Południowa Warmia.
Projekty różniły się od siebie skalą, rozmachem i przede wszystkich zakresem realizacji. Część miała charakter akcyjny, inicjowały dłuższy proces aktywizacyjny, inne inwestycyjny czy przedsiębiorczy. Wiele z nich do dziś jest kontynuowanych.
Poniżej prezentujemy bazę dobrych praktyk zrealizowanych projektów.

Skip to content