„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

LGD Południowa Warmia

Podejmij z nami wysiłek kreowania własnej przyszłości.

LGD Południowa Warmia

Działamy dla ludzi, nie dla zysku

Zaczęło się w 2006 rok od małego pomysłu. Pomysł, zrodził się w głowie kilku osób, a pociągnął za sobą tysiące inicjatyw! Pomysł zawiązania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” zmienił i nadal zmienia nas samych i nasz region.

Wsparcie i edukacja

Aktywizujemy do działania mieszkańców obszaru działania LGD Południowa Warmia poprzez wspieranie wielu działań oraz stworzenie sieci kontaktów w celu wymiany wiedzy i doświadczeń.

Finansowanie i dotacje

Wspieramy finansowo w ramach naszych działań przedsiębiorczych mieszkańców naszego obszaru oraz organizacje z obszaru działania LGD Południowa Warmia.

Aktualności

Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu, Zabawy

We współpracy z GOK w Purdzie zapraszamy wystawców na 16. już edycję Warmińskiego Kiermasu Tradycji, Dialogu, Zabawy. Jak co roku spotykamy się w pierwszą sobotę lipca (6.07.2024) w Bałdach w gminie...

GOZ w praktyce

W imieniu Biura Regionalnego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Olsztynie (BREO) zapraszamy przedsiębiorców na warsztat pt.: „GOZ w praktyce - jak Twój biznes...

O nas

Nasza misja i wizja

Misja LGD Południowa Warmia definiuje sposób działania społeczności lokalnej zamieszkującej obszar, który określa rolę LGD w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Zadania jakie stoją przed LGD Południowa Warmia to aktywizowanie wszystkich lokalnych podmiotów publicznych, społecznych i gospodarczych, które dzięki wykorzystaniu środków oferowanych w ramach podejścia Leader przyczynią się do rozwoju społeczno – gospodarczego naszego obszaru, a tym samym osiągną cele wyznaczone w Lokalnej Strategii Rozwoju. Ponadto Lokalna Grupa Działania jest także realizatorem własnych projektów, zmierzających do rozwoju obszaru, upowszechniania jego walorów, ułatwiania współpracy partnerów lokalnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
Efektem zaangażowania tak wielu podmiotów będzie rozwój regionu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwój i mechanizmem RKLS (Rozwój Kierowany przez Lokalną Społeczność).

 

Nasze sprawy

Projekty współpracy PROW

Projekty współpracy to projekty, które zakładają wspólną realizację działań przez partnerów z różnych regionów (projekt międzyregionalny) lub krajów (projekt międzynarodowy).
Projekty współpracy podejmowane przez partnerskie LGD przyczyniają się do osiągnięcia celów zawartych w lokalnych strategiach rozwoju (LSR), wykorzystując wiedzę i doświadczenia partnerskich lokalnych grup działania. Projekty te mogą zatem korzystać z już gotowych i stosowanych w innych miejscach rozwiązań oraz przewidywać ich adaptowanie, bądź też wypracowywać nowe rozwiązania przy udziale partnerów z innych regionów, w tym wspólne rozwiązania problemów, z którymi borykają się wszystkie uczestniczące w projekcie podmioty.

Zachęcamy do zapoznania się z realizowanymi przez nas projektami współpracy.

Akademia Warmińska

Misja LGD Południowa Warmia definiuje sposób działania społeczności lokalnej zamieszkującej obszar, który określa rolę LGD w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Zadania jakie stoją przed LGD Południowa Warmia to aktywizowanie wszystkich lokalnych podmiotów publicznych, społecznych i gospodarczych, które dzięki wykorzystaniu środków oferowanych w ramach podejścia Leader przyczynią się do rozwoju społeczno – gospodarczego naszego obszaru, a tym samym osiągną cele wyznaczone w Lokalnej Strategii Rozwoju. Ponadto Lokalna Grupa Działania jest także realizatorem własnych projektów, zmierzających do rozwoju obszaru, upowszechniania jego walorów, ułatwiania współpracy partnerów lokalnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
Efektem zaangażowania tak wielu podmiotów będzie rozwój regionu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwój i mechanizmem RKLS (Rozwój Kierowany przez Lokalną Społeczność).

 

Pomagamy

Wsparliśmy wiele projektów

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” powstała z chęci wspomagania rozwoju i aktywizacji obszarów wiejskich gmin: Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda i Stawiguda.
Od początku naszego funkcjonowania, za pośrednictwem programów europejskich (PROW 2007-2013, PROW 2014-2020), programów rządowych (PO FIO, FIO i NOWEFIO) oraz środków amerykańskich (Działaj Lokalnie), wsparliśmy prawie 500 projektów.
Wszystkie te projekty zostały zrealizowane na obszarze funkcjonowania LGD Południowa Warmia.
Projekty różniły się od siebie skalą, rozmachem i przede wszystkich zakresem realizacji. Część miała charakter akcyjny, inicjowały dłuższy proces aktywizacyjny, inne inwestycyjny czy przedsiębiorczy. Wiele z nich do dziś jest kontynuowanych.
Poniżej prezentujemy bazę dobrych praktyk zrealizowanych projektów.

Gminy członkowskie

Skip to content