O nas

Południowa Warmia jest marką skupiającą wokół siebie najlepsze i najciekawsze produkty lokalne oferowane na obszarze 8 gmin środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą marki jest wspólna promocja produktów lokalnych cechujących się wysoką jakością przy powiązaniu ich z tradycją oraz dostępnymi zasobami przyrodniczymi i kulturowymi.

Najlepsze produkty, obejmujące szeroki zakres – od produktów spożywczych, przez usługi dla turystów, po dzieła wykonane przez rękodzielników i lokalnych artystów – znajdują swoje miejsce w specjalnych publikacjach, które są gwarantem, że oferowane usługi i produkty są wyjątkowe w skali obszaru.

Nasza marka to wytchnienie i odpoczynek w zdrowym, naturalnym otoczeniu z towarzyszącym odczuciem różnorodności życia.

Nasz obszar charakteryzuje się różnorodnością przyrodniczą i kulturową. Na obszarze tym spotkać można liczne jeziora, rzeki, lasy oraz rezerwaty i obszary chronionego krajobrazu. Ogromną wartość stanowi kultura niematerialna naszego obszaru. Można tu spotkać prawdziwych Warmiaków i tych którzy zostali nimi z miłości do przeszłości. Charakterystyczne dla naszego obszaru są także zabytki kultury materialnej, które odzwierciedlają historię tych terenów, jak choćby liczne przydrożne kapliczki. Niemal nietknięta ręką ludzką przyroda i ukształtowanie ternu sprzyjają uprawianiu różnorodnych form aktywnej turystyki np. spływy kajakowe, wycieczki rowerowe i piesze.

Skip to content