PROW Nabory 2014 – 2020

Nabór 4/2022/GP

Ogłoszenie nr 4/2022/GP o naborze wniosków o powierzenie grantu na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 Lokalnej Grupy Działania...

Nabór 5/2022/GA

Ogłoszenie nr 5/2022/GA o naborze wniosków o powierzenie grantu na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 Lokalnej Grupy Działania...

Nabór 1/2022/P

Ogłoszenie nr 1/2022/P o naborze wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 Lokalnej Grupy Działania...

Nabór 2/2022/R

OGŁOSZENIE NR 2/2022/R o naborze wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 Lokalnej Grupy Działania...

Nabór 3/2022/I

Ogłoszenie nr 3/2022/I o naborze wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 Lokalnej Grupy Działania...

Skip to content