PROW Nabory 2014 – 2020

Nabór 4/2022/GP

Ogłoszenie nr 4/2022/GP o naborze wniosków o powierzenie grantu na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 Lokalnej Grupy Działania...

Nabór 5/2022/GA

Ogłoszenie nr 5/2022/GA o naborze wniosków o powierzenie grantu na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 Lokalnej Grupy Działania...

Wyniki naboru 2/2020/R

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz z LSR złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2020/R w ramach...

Wyniki naboru 3/2020/I

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz z LSR złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2020/I w ramach...

Wyniki naboru 4/2020/PR

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz z LSR złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2020/PR w ramach...

Wyniki naboru 5/2020/A

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz z LSR złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2020/A w ramach...

Nabór 1/2020/P – Start UP!

Ogłoszenie nr 1/2020/P o naborze wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 Lokalnej Grupy...

Skip to content