Tytuł projektu: MISIOWO NA SPOROTWO

Tytuł projektu: MISIOWO NA SPOROTWO Nazwa dotowanego: MISIOWO NA SPOROTWO – Inicjatywa DL Data rozpoczęcia projektu: 2017-06-01 Data zakończenia projektu: 2017-11-30 Kwota dofinansowania: 5 702,00...

Tytuł projektu: Ahoj żeglarze

Tytuł projektu: Ahoj żeglarze Nazwa dotowanego: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polski Północno - Wschodniej Idea Grupa Nieformalna: Activ Team Data rozpoczęcia projektu: 2017-06-01 Data zakończenia...

Tytuł projektu: Śródka – Ptasi Raj

Tytuł projektu: Śródka - Ptasi Raj Nazwa dotowanego: Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie Grupa Nieformalna: Miłośnicy Śródki Data rozpoczęcia projektu: 2017-06-01 Data zakończenia projektu:...

Tytuł projektu: „W WARMIŃSKIEJ IZBIE”

Tytuł projektu: "W WARMIŃSKIEJ IZBIE" Nazwa dotowanego: Stowarzyszenie GARIAN w Gronitach Data rozpoczęcia projektu: 2017-09-01 Data zakończenia projektu: 2017-12-31 Kwota dofinansowania: 3 430,00...

Tytuł projektu: Z historią po Tomarynach

Tytuł projektu: Z historią po Tomarynach Nazwa dotowanego: Stowarzyszenie "Łączą nas wieże" Data rozpoczęcia projektu: 2017-06-01 Data zakończenia projektu: 2017-11-30 Kwota dofinansowania: 4 900,00...

Skip to content