Misja i Wizja LGD

Misja LGD

Obszar współpracy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Południowa Warmia” osiąga europejskie standardy, wykorzystuje do zrównoważonego rozwoju zasoby ludzkie, kulturalne, gospodarcze, walory środowiska przyrodniczego i swoje położenie.
Wykorzystując i eksponując dziedzictwo wielokulturowe i zasoby przyrodnicze obszaru oraz aktywność mieszkańców LGD Południowa Warmia dąży do stworzenia gościnnego i atrakcyjnego miejsca w Europie.

 

Wizja LGD

Południowa Warmia jest obszarem o nieprzeciętnych walorach środowiska naturalnego, rozwijającym się w poszanowaniu tradycji i dziedzictwa przyrodniczego, obszarem przyjaznym człowiekowi, zapewniającym rozwój i dostatek mieszkańcom.
Zorganizowane społeczności lokalne podejmują wspólne działania na rzecz podniesienia jakości życia ich mieszkańców.
Gospodarka lokalna budowana jest w oparciu o wewnętrzny, wzrastający potencjał zasobów ludzkich i środowiska naturalnego.

Skip to content