Konsultacje społeczne LSR na lata 2021 -2027

Zaproszenie do konsultacji LSR na lata 2023 -2027

Szanowni Państwo

W związku z pracami nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) zaplanowanej do realizacji na latach 2023 – 2027 r. przedstawiamy założenia opracowanego dokumentu.

W materiale poniżej przygotowano syntetyczne informacje dotyczące rozwoju społeczno – gospodarczego naszego obszaru oraz zaproponowano podział budżetu na poszczególne cele i przedsięwzięcia wpisujące się w Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, który będzie źródłem finansowania LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027 umożliwi pozyskanie nowych środków finansowych na realizację kolejnych zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw mających wpływ na rozwój naszego obszaru. Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich uwag i propozycji na załączonym formularzu. Wszelkie sugestie prosimy przekazywać do biura Stowarzyszenia osobiście lub w formie elektronicznej na adres e- mail: lgd@poludniowawarmia.pl w terminie do 2 czerwca 2023 r.

Uwagi zgłoszone do LSR zostaną przeanalizowane przez Zespół Roboczy ds. opracowania LSR składający się z przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego, publicznego oraz mieszkańców.

Do pobrania:
LSR_na_lata_2023-2027_wyciag
Formularz zgłaszania uwag do LSR 2023-2027

Skip to content