More than a villages

Projekt „Więcej niż wieś: Przemiana w inteligentną wieś, model dla bardziej konkurencyjnych i atrakcyjnych wsi w Europie Środkowej” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie różnych modeli inteligentnej wioski, które stworzą korzystne warunki dla lokalnych przedsiębiorstw, przyczyniając się do poprawy konkurencyjności i atrakcyjności obszarów wiejskich w regionie Europy Środkowej.
Efektem projektu będzie zwiększenie potencjału regionów wiejskich poprzez wykorzystanie ich lokalnych atutów do rozszerzenia istniejących lub rozwoju nowych działalności gospodarczych z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
Okres realizacji: 01/04/2023 – 28/02/2026
Budżet projektu: 1 713 934,00 €

Skip to content