More than a villages

Projekt „Więcej niż wieś: Przemiana w inteligentną wieś, model dla bardziej konkurencyjnych i atrakcyjnych wsi w Europie Środkowej” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie różnych modeli inteligentnej wioski, które stworzą korzystne warunki dla lokalnych przedsiębiorstw, przyczyniając się do poprawy konkurencyjności i atrakcyjności obszarów wiejskich w regionie Europy Środkowej.
Efektem projektu będzie zwiększenie potencjału regionów wiejskich poprzez wykorzystanie ich lokalnych atutów do rozszerzenia istniejących lub rozwoju nowych działalności gospodarczych z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
Okres realizacji: 01/04/2023 – 28/02/2026
Budżet projektu: 1 713 934,00 €

Strona internetowa projektu https://www.interreg-central.eu/projects/more-than-a-village/ Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” | Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata | ITC – Innovation Technology Cluster Murska Sobota | Institut za razvoj i međunarodne odnose | Grad Buzet 

 #morethanavillage #MTAV #inteligentnawioska #smartvillage #cooperationiscentral #centraleurope 

Projekt „Więcej niż wieś: Przemiana w inteligentną wieś, model dla bardziej konkurencyjnych i atrakcyjnych wsi w Europie Środkowej” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

Skip to content