SARURE

Opis Projektu Save Rural Retail (SARURE)

 

Save Rural Retail (SARURE) to projekt realizowany w partnerstwie na terenie 7 państw europejskich przez 9 partnerów. Jego polskim partnerem jest Lokalne Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”.

Lokalne sklepy zaopatrują ludność i są ośrodkiem społecznym, przyczyniają się do jakości życia lokalnego, zachęcają mieszkańców do pozostania i stanowią wstępny warunek rozwoju działań dywersyfikacyjnych. Duże znaczenie mają sektor MŚP oraz mikroprzedsiębiorstwa pod względem zatrudnienia. Jest to bardzo znaczące na słabo rozwiniętych demograficznie obszarach wiejskich. Jednak nawet jeśli sklepy detaliczne są podstawową usługą na słabo zaludnionych obszarach, ich istnienie nie jest nieuchronne. Małe wioski potrzebują sklepów, aby przetrwać, ale małe wiejskie sklepy potrzebują odpowiedniej liczby klientów, aby przetrwać.

Kiedy wyludnienie zaczęło poważnie wpływać na niektóre regiony europejskie, pojawiły się różne systemy wsparcia handlu detalicznego. Tak było w przypadku wiejskich sklepów wielousługowych w Aragonii (Hiszpania), ale także dla różnych prób i formuł w wielu innych krajach europejskich, wielu północnych i zachodnich, i nie tylko. Nawet jeśli te inicjatywy niewątpliwie przyczyniły się do poradzenia sobie z sytuacją w minionej dekadzie, spadek sprzedaży detalicznej w wiejskich regionach Europy trwa do dzisiaj. Przedsiębiorstwa wiejskie stoją przed poważnymi wyzwaniami na rynku.

Partnerstwo SARURE zamierza wypracować modele, na przykładach z ostatniej dekady oraz możliwościach nowych rynków, nowego zestawu usług, wskazać nowe opcje finansowania i nowe technologie dostępne dzisiaj dla MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw w handlu detalicznego. 99% MŚP w sektorze detalicznym na partnerskich obszarach wiejskich to rzeczywiście mikroprzedsiębiorstwa szczególnie narażone na kryzys i wiele innych barier. W tym kontekście ostatecznym celem projektu jest poprawa obowiązujących polityk regionów partnerskich wspierających MŚP i mikroprzedsiębiorstwa detaliczne w zakresie przetrwania, innowacji i całości konkurencyjność. Biorąc pod uwagę, że dziś europejskie regiony z różnych szerokości geograficznych stoją przed problemem, Interreg Europa jest doskonałą areną do wymiany o udanych doświadczeniach i polityce.

Skip to content