Członkostwo w LGD

LGD „Południowa Warmia” jest idealnym miejscem dla osób aktywnych, dla osób chcących działać dla dobra wspólnego, dla naszej małej ojczyzny. To co odróżnia nasze LGD od innych organizacji pozarządowych, to fakt, że skupia w swoich szeregach zarówno przedstawicieli władz lokalnych, właścicieli firm, organizacje społeczne, rolników oraz zwykłych mieszkańców. Jest tu miejsce dla każdej osoby bez względu na wyznawane poglądy.

Co zrobić, aby zostać członkiem Stowarzyszenia?

Aby zostać członkiem LGD „Południowa Warmia”, należy zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia, następnie wypełnić deklarację członkowską i dostarczyć ją do Biura LGD „Południowa Warmia”.

Deklaracja członkowska

Po przyjęciu do grona członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” należy opłacić wpisowe oraz składkę członkowską.

 

Dane do przelewu:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

Łajsy 3

11-036 Gietrzwałd

 

Bank: Bank PNB Paribas

Nr rachunku:  48 2030 0045 1110 0000 0252 8710

W tytule: składka członkowska za rok …………… oraz wpisowe

Wielkość składek

Lp.

Rodzaj składki

Wielkość składki

Termin płatności

1

Wpisowe

100 zł

jednorazowo

2

Składka członkowska od jednostek samorządu terytorialnego

1,50 zł od mieszkańca za rok

wpłata maksymalnie w dwóch ratach:

–   pierwsza rata do 31 marca,

–   druga rata do 30 czerwca danego roku kalendarzowego

3

Składka od osób fizycznych

60 zł za rok

jednorazowo, do końca marca danego roku kalendarzowego

4

Składka członkowska od:

–   organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej (stowarzyszenia, fundacje),

–   spółdzielni socjalnych,

–   kościołów i innych związków wyznaniowych,

–   jednostki organizacyjne jst (instytucje kultury w tym muzea, biblioteki, orkiestry)

200,00 zł za rok

jednorazowo do końca marca danego roku kalendarzowego

5

Składka członkowska od podmiotów gospodarczych:

–   osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

–   spółki prawa handlowego,

–   organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą,

–   spółdzielnie mieszkaniowe)

400,00 zł za rok

jednorazowo do końca marca danego roku kalendarzowego

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt biurem LGD: +48 (89) 672 96 43

lub na adres e-mail: lgd@poludniowawarmia.pl

Skip to content