GOZ w praktyce

mar 20, 2024 | Aktualności

W imieniu Biura Regionalnego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Olsztynie (BREO) zapraszamy przedsiębiorców na warsztat pt.: „GOZ w praktyce – jak Twój biznes może skorzystać na wdrożeniu gospodarki obiegu zamkniętego” który odbędzie się 22.03.2024 r. w Olsztynie.

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) lub inaczej gospodarka cyrkularna (Circular Economy) to model biznesowy, który minimalizuje zużycie surowców oraz powstawanie odpadów. Jej celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poziomu wykorzystania energii. Tworzy ona zamknięte pętle procesów, w których powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych fazach produkcji.

Spotkanie składało się będzie z trzech części: wykładowej, warsztatowej oraz networkingowej. Podczas części wykładowej przedstawiciel BREO przedstawi informacje na temat tego, czym jest GOZ, jakie są korzyści wynikające z przekształcenia w kierunku modelu cyrkularnego oraz poznają przykłady firm, które wdrożyły u siebie GOZ. Przedstawiona zostanie także oferta PARP związaną ze wsparciem przedsiębiorców z Polski Wschodniej w tym zakresie. Tematem części warsztatowej będzie transformacja przedsiębiorstwa w stronę GOZ, dzięki czemu przedsiębiorca będzie miał możliwość zastanowienia się nad pomysłem wprowadzenie GOZ w swojej działalności, np. powtórnego wykorzystania odpadu. Po krótkim wstępie i omówieniu zadań warsztatowych, uczestnicy przydzieleni zostaną do odpowiednich grup, gdzie pracować będą m.in. nad: interpretacją przykładowego przedsiębiorstwa (CASE STUDY). Część networkingowa będzie czasem na kontynuowanie inspirujących rozmów i dyskusji, dzielenie się doświadczeniami oraz nawiązywanie kontaktów biznesowych, sprzyjających transformacji cyrkularnej przedsiębiorstw.

Na wydarzenie obowiązują zapisy. Udział jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Termin: 22.03.2024 r., godzina: 11:00-15:00

Miejsce: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, plac Generała Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn

Link do rejestracji na wydarzenie: https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/event/3347

Agenda:
11:00-11:05 Otwarcie warsztatu

Agnieszka Stajszczak – p.o. Dyrektora, Biuro Regionalne PARP w Olsztynie
11:05:11:35 Wsparcie transformacji firm w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego
Małgorzata Wójcik – Starszy Specjalista, Biuro Regionalne PARP w Olsztynie
11:35-11:45 Źródła finansowania szkoleń z Gospodarki Obiegu Zamkniętego dla MŚP
Olga Kiełczykowska- Dyrektor ds. sprzedaży – Inspire Consulting sp. z o.o. Operator Środków dla MŚP w woj. warmińsko-mazurskim.
11:45-12:00 Przerwa kawowa
12:00- 14:30 Część warsztatowa
Marianna Rytlewska, Karolina Niedziółka – INNOWO The Institute of Innovation and Responsible Development
14:30-15:00 Networking

Skip to content