KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT WSPÓŁPRACY „WIEM, CZYM ODDYCHAM”

wrz 23, 2022 | Aktualności

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” zaprasza osoby zainteresowane tematyką odnawialnych źródeł energii, rozwiązań innowacyjnych i dobrych przykładów służących ochronie środowiska na obszarze EGO, na wizytę studyjną w dniach 13-14 października 2022 roku (1 nocleg).
Podczas spotkania zostaną zaprezentowane cele i założenia realizacyjne operacji, pokazane przykłady odnawialnych źródeł energii oraz przedstawione innowacyjne rozwiązania obiektu hotelowego. Odbędą się także dwie wizyty studyjne prezentujące dobre przykłady na obszarze działalności LGD „Lider w EGO”.
W wizycie studyjnej udział mogą wziąć przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, sektora gospodarczego oraz społecznego.
Rekrutacja trwa w dniach 23-30 września 2022 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wyjazd organizowany jest w ramach projektu współpracy “Wiem czym oddycham” realizowanego przez Lokalną Grupą  Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” we współpracy z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” oraz Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”, finansowanego w ramach poddziałania 19.3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Link do formularza zgłoszeniowego:
https://forms.gle/Bi3wagYqvJyemEBs8

Zarząd
LGD Południowa Warmia

Skip to content