Praca szuka człowieka

mar 17, 2023 | Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – LGD Południowa Warmia.

Dyrektor LGD Południowa Warmia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Animatora ds. aktywizacji:

 1. Opis stanowiska wraz zakresem obowiązków
 • organizowanie i prowadzenia spotkań animacyjno-aktywizacyjnych,
 • prowadzenie stałego monitoringu dostępnych źródeł finansowania,
 • monitorowanie zapotrzebowania na przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów i przedsięwzięć,
 • monitoring zapotrzebowania na projekty,
 • przedstawianie Zarządowi i innym organom oraz członkom LGD propozycji pozyskania środków finansowych,
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów i przedsięwzięć,
 • przygotowywanie i gromadzenie niezbędnych załączników do wniosków o dofinansowanie projektów,
 • przygotowywanie i gromadzenie niezbędnych załączników do podpisania umowy o dofinansowanie projektów,
 • pomoc przy realizacji i rozliczaniu finansowym oraz sprawozdawczości projektów.

 

 1. Wymiar czasu pracy

½ etatu

 

3.  Wymagania pożądane stawiane nowemu pracownikowi.

 • Wykształcenie – minimum średnie kierunkowe (preferowane ekonomiczne, administracyjne, rachunkowość), preferowane wyższe ekonomiczne, administracyjne, zarządzanie i marketing.
 • Doświadczenie – rok pracy, preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku lub w administracji lub co najmniej rok doświadczenia w działalności społecznej, wolontarystycznej (udokumentowane) przy pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych,
 • Znajomość zasad funkcjonowania i prowadzenia stowarzyszenia,
 • Znajomość przepisów prawa szczególnie dotyczącego III sektora oraz wdrażania podejścia Leader.

 

4. Wymagania minimalne, które winien spełniać przyjmowany pracownik.

 • umiejętność strategicznego myślenia i działania,
 • zdolność analizowania sytuacji, dostrzegania relacji, porównywania danych i wyciągania wniosków,
 • umiejętność współpracy w zespole oraz efektywnego organizowania pracy własnej,
 • umiejętność działania pod wpływem stresu i pod presją czasu,
 • dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność pisania zgodnie z zasadami pisowni.

 

5. Informacja o wymaganej dodatkowej dokumentacji, którą powinna zawierać oferta kandydata/ki na stanowisko pracy i która poświadczy jego/jej doświadczenie, kwalifikacje i odbyte szkolenia.

 • życiorys
 • list motywacyjny opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” na stanowisko: animator ds. aktywizacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000)”.
 • dokumenty poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
 • inne dokumenty poświadczające kwalifikacje istotne z punktu widzenia zakresu obowiązków, w szczególności referencji od pracodawcy w przypadku osób posiadających doświadczenie.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać do 23 marca 2023 r. w biurze LGD Południowa Warmia, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Nie ma możliwości zmiany formy umowy na umowę B2B, inną umowę cywilnoprawną.

 

Prezes Zarządu

LGD Południowa Warmia

Skip to content