Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?

paź 21, 2022 | Aktualności

Bardzo miło nam poinformować, że Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza realizuje operację pn. „Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?”.

Partnerami dodatkowymi operacji są Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Agroplus+.

Celem operacji jest udział uczestników rozwoju obszarów wiejskich w konferencji na temat rolnictwa w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu oraz wpływu jego założeń na rozwój obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym. Podczas konferencji mają zostać wypracowane wnioski dotyczące wpływu nowych zasad chroniących klimat, środowisko i promujących biogospodarkę, na poszczególne rodzaje działalności rolniczej w naszym województwie. Celem będzie także rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród szerszej grupy odbiorców.

Efektem realizacji operacji będzie zdobycie i wymiana wiedzy z w/w tematyki, pomiędzy 120 osobami z województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawicielami 3 partnerów operacji oraz innych podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich podczas jednej konferencji. Efektem będzie również rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród zainteresowanych osób.

Skip to content