Czy już umiemy mówić po warmińsku?

lis 7, 2023 | Aktualności

„Z dzieciukami po warnijsku” to projekt zrealizowany w ramach konkursu „Niematerialne – przekaż dalej 2023” Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

LGD Południowa Warmia od zawsze czynnie wspiera wszystkie działania związane z Gwarą Warmińską, dzięki bliskiej współpracy z depozytariuszami Gwary Warmińskiej, którymi są Edward Cyfus i Łukasz Ruch.
Już sami depozytariusze (czyli opiekunowie dzięki którym Gwara Warmińska została umieszczona na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w 2016 roku – „Gwara warmińska jako nośnik tradycji ustnych”) są przykładem międzypokoleniowej współpracy i nośnikami regionalnych tradycji warmińskich. Dzięki temu założenia projektu zostały osiągnięte w skali wyższej niż zakładano. Projekt polegał na:
1. Opracowaniu zeszytu ćwiczeń do prowadzenia zajęć z gwary warmińskiej.
Zeszyty zostały przygotowane w formie elektronicznej oraz wydrukowane do zajęć warsztatowych. Dodatkowo powstał konspekt i karta pracy do wykorzystania przez nauczycieli. Opracowano i udostępniono podkład muzyczny oraz nagraną piosenkę po warmińsku, jako element edukacji z wykorzystaniem zabawy Wszystko jest udostępniane nieodpłatnie na stronie www.akademiawarminska.pl w zakładce Gwara Warmińska.
2. Przeprowadzeniu 7 warsztatów z gwary warmińskiej dla grup 20-osobowych oraz przeprowadzenie 2 publicznych warsztatów podczas imprez otwartych w Skansenie w Olsztynku. W trakcie realizacji zwiększono ilość warsztatów oraz dodatkowo poprowadzono warsztat publiczny podczas Europejskich Dni Dziedzictwa. Przekroczona została zakładana ilość uczestników warsztatów. Z powodu większego zainteresowania przeprowadzono 9 warsztatów (205 uczestników). W skansenie w trakcie „Święta Ziół” i „Smaków Jesieni” szansę na zapoznanie się z gwarą miało blisko 5000 odwiedzających w tym czasie muzeum.
3. Opracowaniu i wydaniu gry memo z rysunkami i wyrazami po warmińsku i po polsku w nakładzie 1000 sztuk jako element promocji w formie nagród w konkursach i dla uczestników warsztatów.
Memo okazało się wielkim sukcesem pod względem zainteresowania i padają pytania o możliwość zakupu. Dystrybuowane jest wyłącznie nieodpłatnie w trakcie szkoleń, warsztatów i spotkań dotyczących gwary warmińskiej, jak również dostępne dla zainteresowanych szkół i bibliotek.
Już w trakcie realizacji projektu podjęto prace mające na celu kontynuację rozpoczętych działań w ramach dalszej współpracy z depozytariuszami gwary warmińskiej.
Na stronie www.akademiawarminska.pl została dodana zakładka „Gwara Warmińska”, w której zamieszczono materiały i relacje z realizacji projektu. Zapraszamy serdecznie.

 

Skip to content