Konsultacje społeczne LSR na lata 2014-2020

paź 24, 2023 | Aktualności

Szanowni Państwo,

W związku z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Południowa Warmia na lata 2014 – 2020, rozpoczynamy proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie. Zmiany zostały wprowadzone na stronach: 73, 77, 84, 94.

Zmiany te dotyczą:

– aktualizacji zapisów poszczególnych przedsięwzięć;

– zmiana wartości wskaźników (wskaźniki produktu);

– zmiany wysokości środków na operacja w ramach wszystkich przedsięwzięć w związku z chęcią zagospodarowania całego budżetu przeznaczonego na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju;

– dostosowania kwot do poszczególnych wskaźników produktu, realizowanych w ramach poszczególnych przedsięwzięć (aktualizacja planu działania).

 

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców LGD Południowa Warmia o skonsultowanie wprowadzonych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uwagi i wnioski można składać:

  • w formie pisemnej na adres: Lokalna Grupa działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: lgd@poludniowawarmia.pl;

w terminie do dnia 3.11.2023 r.

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się ze zmianami w LSR, (dokonane zmiany zaznaczone zostały kolorem czerwonym) na stronie internetowej www.poludniowawarmia.pl bądź poniżej.

 

1. LGDPW_LSR_2014-2020_listopad_2023

2. Formularz proponowanych zmian

Skip to content