II Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – szanse i zagrożenia

maj 11, 2023 | Aktualności

Bardzo miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” jest partnerem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej realizującej operację pn. „II Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – szanse i zagrożenia.” Partnerami dodatkowymi operacji jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Agroplus+.
Celem operacji jest udział uczestników rozwoju obszarów wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego w konferencji na temat zmian w rolnictwie w kontekście Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz wpływu jego założeń na rozwój obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym. Celem będzie także rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród szerszej grupy odbiorców.
Efektem realizacji operacji będzie zdobycie i wymiana wiedzy z w/w tematyki, pomiędzy 120 osobami z województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawicielami 3 partnerów operacji oraz innych podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich podczas jednej konferencji. Efektem będzie również rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród zainteresowanych osób.

Plakat promocyjny

Skip to content