Warsztaty regionalne dla beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021- 2027

maj 24, 2023 | Aktualności

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych wsparciem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej do udziału w cyklu 6-ciu spotkań warsztatowych.
W trakcie spotkań zostaną zaprezentowane założenia programu i możliwości wsparcia. W części warsztatowej przedstawione zostaną szczegółowo warunki przyznania dofinansowania i realizacji projektów (między innymi: kryteria wyboru projektów). Część warsztatowa dotyczyć będzie działań:

  • dla przedsiębiorców: Automatyzacja i robotyzacja w MŚP, Wzornictwo w MŚP
  • dla JST: Adaptacja do zmian klimatu, Zrównoważona mobilność miejska

Część warsztatową poprowadzą eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Spotkanie w Olsztynie odbędzie się w dniu  19 czerwca w Hotelu Przystań

Program spotkań
11.00 – 11.30  rejestracja uczestników spotkania
11.30 – 12.30  otwarcie spotkania
                 Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu, MFiPR
Marszałek Województwa, TBC
                 Przedstawiciel Komisji Europejskiej, TBC
                            sesja plenarna:
– Prezentacja programu FEPW
              – Sesja pytań i odpowiedzi
12.30 – 13.30 przerwa obiadowa
13.30 – 15.00 równoległe sesje warsztatowe dla beneficjentów FEPW
dla przedsiębiorców:
– Automatyzacja i robotyzacja w MŚP
prowadzenie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
               – Wzornictwo w MŚP
                  prowadzenie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
      dla samorządów:
– Adaptacja do zmian klimatu
prowadzenie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
                – Zrównoważona mobilność miejska
prowadzenie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Spotkania będą miały charakter informacyjno-warsztatowy. Chcemy poinformować potencjalnych beneficjentów FEPW (m.in. samorządy, przedsiębiorców) o możliwościach wsparcia z programu, warunkach przyznania dofinansowania i realizacji projektów (m.in. kryteria wyboru projektów), a przede wszystkim zachęcić do składania wniosków o dofinansowanie. Dlatego zależy nam przede wszystkim na udziale osób zaangażowanych w planowanie rozwoju i przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z FEPW.

Wstęp na spotkania jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o wcześniejsze potwierdzenie obecności za pomocą formularza dostępnego pod adresem: www.warsztatyfepw.gov.pl  .

Skip to content