Mazur Pasym

lut 29, 2024 | 2021

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Mazur Pasym
Nazwa projektu: Mazur Pasym
Czas trwania projektu: 01.09.2021 – 01.12.2021
Miejsce realizacji projektu: miasto Pasym w gm. Pasym
Kwota dofinansowania: 3 500,00 PLN

Główne cele projektu
Głównym celem projektu była integracja społeczności lokalnej, poprzez nowe formy spędzania wolnego czasu, a także wyjście z działaniami do osób zainteresowanych zarówno motoryzacją, jak i ekspedycjami poszukiwawczymi. Cele te osiągnięte zostały dzięki przeprowadzonym warsztatom, które zostały zrealizowane podczas projektu. Jednocześnie, poprzez realizację prelekcji na temat wypraw eksploracyjnych możliwe stało się wejście w stałą współpracę z archeologiem, który działania objął swoją opieką, co pozwoliło na świadome i wartościowe wykorzystywanie odnalezionych eksponatów.

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności
Dobrem wspólnym, które udało się rozwinąć za pomocą projektu jest zwiększanie aktywności obywatelskiej, w szczególności wśród osób młodych, seniorów, osób wykluczonych społecznie ze względu na warunki materialne, poprzez pobudzenie aktywności społecznej w zakresie dbania o lokalne dziedzictwo, tradycje i historię. Projekt zaangażował do  udziału i współpracy wolontariuszy, co umożliwiło dodatkową aktywizację osób, które uczestniczyły aktywnie w życiu społecznym.
Ważnym efektem projektu było zaproponowanie odbiorcom nowego sposobu na spędzanie wolnego czasu i uczestniczenie w organizowanych wydarzeniach. Największa liczba mieszkańców skorzystała z dni otwartych, podczas których spotkała się pod wieżą ciśnień i wspólne spędziła wolny czas. Działania przyciągnęły także zainteresowanych spoza gminy Pasym.

Skip to content