Stworzenie zielonej strefy integracji i rekreacji w Klewkach

lut 29, 2024 | 2021

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich „Jutrzenki” w Klewkach
Nazwa projektu: Stworzenie zielonej strefy integracji i rekreacji w Klewkach
Czas trwania projektu: 05.09.2021 – 15.12.2021
Miejsce realizacji projektu: wieś Klewki w gm. Purda
Kwota dofinansowania:  6 000,00 PLN

Główne cele projektu
Celem projektu była aktywizacja i zwiększenie zaangażowania mieszkańców Klewek w życie społeczne swojej miejscowości poprzez wspólną pracę i budowę miejsca na ognisko oraz zagospodarowanie przestrzeni przy jeziorze Linowskim. Wspólna praca i dbałość o tę przestrzeń, wywarła pozytywny wpływ na pogłębianie więzi pomiędzy mieszkańcami, a tym samym budowanie silnego kapitału społecznego sołectwa.
Stworzenie miejsca ogniskowego było kolejnym  elementem do zagospodarowania przestrzeni przy jeziorze Linowskim. Atrakcyjna lokalizacja zachęca mieszkańców i turystów do aktywności fizycznej podczas wypoczynku na plaży i gry w siatkówkę oraz wspólnych spotkań.

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności
Korzyścią dla społeczności była wspólna praca nad stworzeniem miejsca na ognisko i dbałość o tę przestrzeń. Praca nad realizacją zadania wpłynęła pozytywnie na pogłębianie więzi pomiędzy mieszkańcami, a tym samym zbudowała silny kapitał społeczny sołectwa. Również wiele samotnych osób miało możliwość spotkania, rozmowy oraz pomocy podczas prac. Osoby te czuły się potrzebne, co miało niewątpliwie pozytywny wpływ na samopoczucie psychiczne. Tego typu zadanie było też bardzo dobrym przykładem dla dzieci i młodzieży, ponieważ młode pokolenie widzi, że wspólna praca przynosi konkretne efekty oraz sprzyja budowaniu więzi społecznych. Koło aktywnie wspiera wszystkie inicjatywy lokalne oraz angażuje się w zagospodarowanie przestrzeni Klewek. Rezultaty osiągnięte podczas realizacji: miejsce na ognisko – 1 szt., ławki na około ogniska – 6 szt., kosze na śmieci – 3 szt. Efekty projektu posłużą mieszkańcom Klewek i pobliskich miejscowości (ok. 2 tys. mieszkańców) i turystom przez wiele lat.

Skip to content