Tytuł projektu: Seniorze Twoje zdrowie – Twój ruch!

mar 4, 2022 | 2021

Tytuł projektu: Seniorze Twoje zdrowie – Twój ruch!
Nazwa dotowanego: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pasymiu
Data rozpoczęcia projektu: 2021-09-01
Data zakończenia projektu: 2021-12-20
Kwota dofinansowania: 5 410 zł.

Cel projektu
Poprawa stanu zdrowia, integracja grupy, pomoc koleżeńska w trudnym okresie choroby, czy śmierci osoby bliskiej. Kształtowanie nawyku aktywnego stylu życia i aktywnego wypoczynku oraz prawidłowego żywienia, właściwego stosowania suplementów diety, komponowania zbilansowanych posiłków.

Działania zrealizowane w ramach projektu
W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:
1) Wracamy do pełni sił po Covidzie
2) Opanuj swój stres – seminarium z psychologiem
3) Jak poprawić odporność organizmu?
4) Zdrowie na talerzu – wiem co jem
Równolegle prowadzone były cykliczne zajęcia usprawniające:
a) Ćwiczenia ogólnousprawniające
b) Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne
c) Ćwiczenia w terenie – rajd z kijkami

Rezultaty projektu
Osiągniętą korzyścią dla uczestników projektu było podniesienie świadomości z zakresu edukacji zdrowotnej, wyrabianie nawyku systematycznego wykonywania ćwiczeń fizycznych, zdrowego odżywiania oraz integracja grupy. Tematyka warsztatów zainteresowała społeczność lokalną, co może przełożyć się na zwiększenie liczby członków Stowarzyszenia. Dzięki możliwości integrowania grupy na nowo po lockdownie nawiązała się samopomoc koleżeńska, wspólnie przezwyciężanie życiowych trudności.

Odbiorcy projektu
Projekt kierowany był do mieszkańców gminy Pasym. Odbiorcami działań uwzględnionych w projekcie byli seniorzy UTW w Pasymiu, uczestniczki Koła Gospodyń Wiejskich w Tylkowie oraz członkinie Forum Kobiet w Pasymiu – łącznie około 25 osób.

Partnerzy w realizacji projektu
Szkoła Podstawowa w Pasymiu
Koło Gospodyń Wiejskich w Tylkowie
Sołtys wsi Tylkowo
Forum Kobiet w Pasymiu
MOK Pasym

Opis autorstwa realizatora projektu.

Skip to content