Tytuł projektu: „Zaloguj się w lesie” – Aktywizacja dzieci i młodzieży

mar 4, 2022 | 2021

Tytuł projektu: „Zaloguj się w lesie” – Aktywizacja dzieci i młodzieży
Nazwa dotowanego: Stowarzyszenie Miłośników Bartążka „Nasz Bartążek”
Data rozpoczęcia projektu: 2021-06-01
Data zakończenia projektu: 2021-10-03
Kwota dofinansowania: 5 557,40 zł.

Cel projektu
Wzmocnienie psychiczne uczestników poprzez wykonywanie zadań przywracających im wiarę we własne możliwości. Ukazanie, iż zdobyta wiedza w szkole np. na matematyce czy fizyce może przydać się w życiu (mierzenie odległości, wysokości, prędkości bez użycia przyrządów).

Działania zrealizowane w ramach projektu
Działania polegały na przedstawieniu i nauce prymitywnych technik przetrwania w zakresie orientacji w terenie, przygotowania i rozniecania ognia, budowy schronienia, uzdatniania wody, wykorzystania naturalnych zasobów przyrody w zakresie kulinarnym oraz wykorzystanie roślin medycznych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rezultaty projektu
Chcieliśmy, aby każde dziecko po szkoleniu mogło powiedzieć: mogę, potrafię, dam radę. Dzieci nabyły praktycznych umiejętności wykonywania prostych czynności ułatwiających życie. Uczestnicy programu poznali wartość współpracy, możliwość polegania na sobie, ustalania lidera grupy oraz nawiązały nowe więzi. W ramach programu surwiwalowego uczestnicy nauczyli się pokonywać własne słabości i lęki, przewidywać i unikać sytuacji zagrożenia.

Odbiorcy projektu
Dzieci i młodzież w wieku od 10 do 15 roku życia oraz ich opiekunowie prawni

Partnerzy w realizacji projektu
przedsiębiorca z Bartąga

Opis autorstwa realizatora projektu.

Skip to content