Tytuł projektu: WITALNE MOCE W KLEBARKU WIELKIM

mar 4, 2022 | 2021

Tytuł projektu: WITALNE MOCE W KLEBARKU WIELKIM
Nazwa dotowanego: Ochotnicza Straż Pożarna „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim
Data rozpoczęcia projektu: 2021-06-01
Data zakończenia projektu: 2021-11-30
Kwota dofinansowania: 5 800 zł.

Cel projektu
Celem projektu było założenie na terenie przy remizie OSP „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim przy Centrum Spotkań i Aktywności Społecznej (Klebark Wielki 11A) ogrodu sensorycznego, który odpowiadał będzie na potrzeby rozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Działania zrealizowane w ramach projektu
– wymiana trawy (zerwanie obecnej darniny, nawiezienie nowej ziemi, zabezpieczenie siatką przeciw kretom, posianie trawy),
– wykonanie nasadzeń roślinami o zróżnicowanych właściwościach, ożywiających zmysł dotyku (rośliny o różnych strukturach i budowie), zmysł słuchu (rośliny szumiące, rośliny miododajne), zmysł węchu (rośliny pachnące), zmysł wzrok (rośliny wielobarwne o ciekawej fakturze, klimatyczne oświetlenie – lampy solarne), zmysł smaku (rośliny jadalne, byliny, zioła),
– wykonanie części ogrodzenia,
– ogród został wyposażony w małą architekturę umożliwiającą odpoczynek i relaks m.in. ławka piknikowa, kosz na śmieci, żagiel słoneczny, proste instrumenty wydające miły ton – m.in. dzwonki bambusowe,
– zakup narzędzi – np. taczka, grabie, sekator, wąż do podlewania

Rezultaty projektu
1. Utworzenia ogólnie dostępnego ogrodu sensorycznego z elementami małej architektury.
2. Umożliwienie 600 mieszkańcom wsi Klebark Wielki bezpiecznego korzystania z urządzonego terenu zielonego służącego odpoczynkowi i relaksowi.

Odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu byli mieszkańcu Klebarka Wielkiego, ok. 600 osób. Pośrednio: turyści.

Partnerzy w realizacji projektu
ZSP w Klebarku Wielkim, Lokalna Organizacja Turystyczna „Pogranicze Warmii i Mazur”, Sołectwo Klebark Wielki, lokalni przedsiębiorcy

Opis autorstwa realizatora projektu.

Skip to content