Tytuł projektu: Warmińska ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w Nowej Wsi – etap I

mar 4, 2022 | 2021

Tytuł projektu: Warmińska ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w Nowej Wsi – etap I
Nazwa dotowanego: Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi „Nowalijki”
Grupa nieformalna: Sołectwo Nowa Wieś (Rada sołecka)
Data rozpoczęcia projektu: 2021-06-01
Data zakończenia projektu: 2021-11-30
Kwota dofinansowania: 5 800 zł.

Cel projektu
Głównymi celami projektu była: poprawa wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie terenu, zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności wiejskiej oraz dbałości o przestrzeń wspólną, integracja społeczności lokalnej oraz umożliwienie realizacji zajęć na świeżym powietrzu.

Działania zrealizowane w ramach projektu
W ramach projektu realizowane były działania polegające na utworzeniu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej poprzez przygotowanie terenu, wyrównanie, uprzątnięcie terenu, wytyczenie ścieżek, nawiezienie i rozplantowanie ziemi, dokonanie nasadzeń bylinami, krzewami praz drzewami.
Ostatnim z etapów prac było wykonanie i postawienie elementów małej infrastruktury, tj. tablica edukacyjna, ławeczki, stojak na rowery, ul, domek dla owadów, budki lęgowe.

Rezultaty projektu
Utworzono miejsce, które służyć będzie do odpoczynku mieszkańcom oraz w celach poznawczych warmińskich gatunków roślin, w tym ziół, które mogą być wykorzystywane w kuchni, jak i bytowania różnych gatunków zwierząt. Możliwość obcowania z przyrodą dzieci i młodzieży podczas zajęć przyrodniczych. Projekt stanowić będzie również miejsce hortiterapii poprzez czynny udział społeczności w prac ogrodowych. Realizacja projektu pomoże ludziom wychodzić z trudnych skutków pandemii COVID 19.

Odbiorcy projektu
Cała społeczność przebywająca na terenie miejscowości, w szczególności:
Mieszkańcy sołectwa Nowa Wieś i okolic
Turyści
Uczniowie szkoły podstawowej, dzieci z przedszkola

Partnerzy w realizacji projektu
wolontariusze

Opis autorstwa realizatora projektu.

Skip to content