Tytuł projektu: Teatr w warmińskiej skrzyni

mar 4, 2022 | 2021

Tytuł projektu: Teatr w warmińskiej skrzyni-międzypokoleniowe objazdowe warsztaty teatralne
Nazwa dotowanego: Teatr Poruszenia – Inicjatywa DL
Data rozpoczęcia projektu: 2021-07-01
Data zakończenia projektu: 2021-12-31
Kwota dofinansowania: 4 797,92 zł.

Cel projektu
Cele:
– zwalczanie skutków pandemii: osamotnienia, alienacji, depresji
– zainteresowanie mieszkańców teatrem amatorskim jako jednym ze sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego
– rozbudzanie poczucia tożsamości regionalnej
– aktywizacja, integracja wielopokoleniowa
– wzmacnianie tolerancji

Działania zrealizowane w ramach projektu
Działania w ramach projektu objęły:
– przygotowanie i dostarczenie do wszystkich sołtysów i rad sołeckich pism przewodnich z zaproszeniem do udziału w międzypokoleniowych warsztatach teatralnych w ramach programu „Działaj Lokalnie” z prośbą o informację zwrotną,
-ustalenie w porozumieniu z sołectwami harmonogramu terminów spotkań,
– podpisanie umów i oświadczeń z partnerami w realizacji projektu i wolontariackich,
-przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych: plakatów, informacji do: gazety Wiadomości Barczewskie, Radia Warmia Barczewo, TVK Macrosat, wykonanie i bieżące zamieszczanie dokumentacji zdjęciowej na Facebooku( Biblioteka w CK-B w Barczewie),
– przygotowanie i przeprowadzenie czterogodzinnych międzypokoleniowych warsztatów teatralnych w sołectwach.

Rezultaty projektu
Cele projektu zostały zrealizowane. Powstało 25 małych form teatralnych o tematyce warmińskiej, które stały się własnością sołectw i inspiracją do dalszej działalności. 286 uczestników warsztatów wzbogaciło się o wiadomości na temat przeszłości, tradycji, folkloru Warmii, ze szczególnym uwzględnieniem swojego miejsca zamieszkania umiejętności dotyczące tworzenia małych widowisk teatralnych, dowartościowało się w zintegrowanym, wielopokoleniowym, tolerancyjnym działaniu.

Odbiorcy projektu
W projekcie uczestniczyli mieszkańcy 25 sołectw : Barczewko, Bartołty Wielkie, Jedzbark, Kaplityny, Kronowo, Krupoliny, Lamkowo, Leszno, Łapka, Łęgajny, Mokiny, Niedźwiedź, Nikielkowo, Stare Włóki, Wipsowo, Odryty, Radosty, Ramsowo, Ruszajny, Skajboty, Szynowo, Tumiany, Wójtowo, Wrócikowo i Zalesie, łącznie 286 osób bez względu na wiek, stopień sprawności fizycznej czy intelektualnej.

Partnerzy w realizacji projektu
W trakcie realizacji projektu wspierali nas przedstawiciele samorządu lokalnego`-sołtysi rozpropagowując projekt w środowisku lokalnym, organizując pomieszczenia i miejsca do przeprowadzenia warsztatów oraz pracownicy Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie wykonując usługi transportowe, biurowe, promocyjne. Teatr Form Korzunowicz z Olsztyna udzielał konsultacji metodycznych.

Opis autorstwa realizatora projektu.

Skip to content