Tytuł projektu: Warmiński tygiel kulinarny

mar 4, 2022 | 2021

Tytuł projektu: Warmiński tygiel kulinarny
Nazwa dotowanego: Fundacja Inicjatyw Społecznych Alna
Data rozpoczęcia projektu: 2021-07-01
Data zakończenia projektu: 2021-12-31
Kwota dofinansowania: 5 800 zł.

Cel projektu
Głównym celem projektu był wzrost aktywności i integracji społeczności lokalnej, poprawa jakości życia poprzez aktywny udział w kulturze oraz promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu.

Działania zrealizowane w ramach projektu
W ramach projektu zrealizowano cykl trzygodzinnych warsztatów poświęconych tradycyjnym potrawom kuchni Warmii i Mazur. W czasie warsztatów uczestniczki korzystały z oryginalnych receptur i wiedzy osoby prowadzącej warsztaty.

Rezultaty projektu
Rezultatem projektu było zwiększenie świadomości odbiorców w zakresie tradycji kulinarnej Warmii i Mazur, nabycie nowych umiejętności i doskonalenia znanych technik kulinarnych. Realizacja projektu przyczyniła się do aktywizacji i integracji uczestników realizowanych zadań, zachęcając do uczestnictwa osoby spoza pierwotnego kręgu planowanych odbiorców zadania. Uczestniczki podjęły decyzję o konieczności dalszej integracji środowiska gospodyń wiejskich i planowaniu dalszych wspólnych działań.

Odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu były mieszkanki gminy Stawiguda (sołectwo Ruś, Stawiguda, Gągławki), skupione wokół miejscowych kół gospodyń wiejskich (członkinie kół i osoby sympatyzujące).

Partnerzy w realizacji projektu
Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, Rada Sołecka Wsi Ruś, Koło Gospodyń Wiejskich „Baby Ruśkie”

Opis autorstwa realizatora projektu.

Skip to content