Tytuł projektu: Purda i Marcinkowo: ludzie, miejsca, wspomnienia

mar 4, 2022 | 2021

Tytuł projektu: Purda i Marcinkowo: ludzie, miejsca, wspomnienia
Nazwa dotowanego: Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie
Grupa nieformalna: Grupa wolontariacka przy Gminnym Ośrodku Kultury w Purdzie
Data rozpoczęcia projektu: 2021-06-17
Data zakończenia projektu: 2021-12-15
Kwota dofinansowania: 5 800 zł.

Cel projektu
Celem było stworzenie więzi międzypokoleniowej dzięki wspomnieniom związanym z lokalną historią. Seniorzy wraz z młodszym pokoleniem, zaangażowali się do wspólnego tworzenia wystawy wspomnieniowej i filmu dokumentującego projekt.

Działania zrealizowane w ramach projektu
Zrealizowano:
– 6 spotkań warsztatowych z seniorami w Purdzie i w Marcinkowie
– 4 spotkania indywidualne z seniorami w sprawie udostepnienia prywatnych zbiorów zdjęć i dokumentów
– cykl warsztatów dziennikarskich w zakresie opisywania wspomnieć, poszukiwania informacji, storytellingu
– cykl warsztatów fotograficznych oraz w zakresie digitalizacji (skanowania) zdjęć i dokumentów

– kompleksowe szklenie w zakresie archiwistyki zrealizowane przez Centrum Archiwistyki Społecznej i systemu OSA
– wypożyczono i zeskanowano zdjęcia z prywatnych zbiorów uczestników
– wystawę wspomnieniową na podstawie wypożyczonych przez uczestników przedmiotów, zdjęć, kronik
– film / fotokast dokumentujący realizację projektu oraz efekty współpracy międzypokoleniowej

Rezultaty projektu
W projekcie wzięło udział około 40 seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Purdzie oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie. Uczestniczyli w spotkaniach warsztatowych dotyczących wywoływania i opisywania wspomnień oraz w nagraniach do filmu podsumowującego.
W warsztatach fotograficznych wzięło udział 6 osób, w szkoleniu z digitalizacji 3 osoby.
W szkoleniu archiwistycznym uczestniczyło 12 os., wszyscy otrzymali certyfikaty uczestnictwa z Centrum Archiwistyki Społecznej.

Odbiorcy projektu
– seniorzy 65+ z terenu gminy
– dorośli

Partnerzy w realizacji projektu
Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie
Urząd Gminy w Purdzie
Biblioteka Gminna w Purdzie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Marcinkowie z Filią w Prejłowie
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Opis autorstwa realizatora projektu.

Skip to content