Tytuł projektu: Ogród sensoryczny

mar 4, 2022 | 2021

Tytuł projektu: Ogród sensoryczny
Nazwa dotowanego: Koło Gospodyń Wiejskich w Bęsi 10/3 11-311 Kolno
Data rozpoczęcia projektu: 2021-06-01
Data zakończenia projektu: 2021-09-01
Kwota dofinansowania: 5 800 zł.

Cel projektu
Osiągnięto zakładane cele. Bowiem poprawiła się estetyka miejscowości i atrakcyjność turystyczna. Mieszkańcy włączyli się w integrację i wspólną, twórczą pracę. Ogród będzie służył do celów dydaktycznych i terapeutycznych. Będzie pobudzał zmysły. Jest to pierwszy tego typu obiekt w gminie Kolno.

Działania zrealizowane w ramach projektu
Projekt zakładał budowę ogrodu sensorycznego w samym centrum miejscowości. Usunęliśmy stare, przerośnięte krzewy na skwerze oraz część darni gdzie będzie przebiegała ścieżka sensoryczna. Wykonaliśmy klomby z nasypaną ziemią i zainstalowaną palisadą ogrodową .O różnym zestawie roślin-zapachowy, wzrokowy, dotykowy i okrytą agrowłókniną i przykrytą korą. Postawiliśmy płotek od strony ulicy. Wykonane zostały schody aby można wejść i zwiedzać ogród. Przez teren jest wykonana ścieżka sensoryczna powstała z różnych materiałów .W ogrodzie są również hotele dla owadów.

Rezultaty projektu
Dostępny jest nowy teren do spędzenia wolnego czasu, rekreacji. Ogród służy do celów dydaktycznych i terapeutycznych. Wszystkie rośliny są na wyciągnięcie ręki i zestawione na klombach według tego, jakie zmysły mają pobudzić-smak, węch, wzrok, dotyk. Jest też ścieżka sensoryczna stymulująca odczuwanie różnego rodzaju dotyku na stopach.
Miejscowość zyskała na atrakcyjności dla mieszkańców, turystów.

Odbiorcy projektu
Młodzież , dzieci, cała społeczność. Przebywający turyści.

Partnerzy w realizacji projektu
Urząd Gminy, OSP.

Opis autorstwa realizatora projektu.

Skip to content