Warmińskie spotkania z kulturą i tradycją

lut 29, 2024 | 2021

Nazwa realizatora: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polski Północno-Wschodniej Idea, gr. nief. Splecione
Nazwa projektu: Warmińskie spotkania z kulturą i tradycją
Czas trwania projektu: 01.10.2021 – 15.12.2021
Miejsce realizacji projektu: Olsztyn
Kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN

Główne cele projektu
Celem projektu była integracja międzypokoleniowa i wspólna aktywność kulturalna dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych. Osoby te mogły ze sobą współpracować, wymieniać się doświadczeniem. Nawiązały nowe kontakty wewnątrz i międzypokoleniowe poprzez szereg ciekawych warsztatów odbywających się w siedzibie Fundacji Idea. Projekt miał za zadanie wypełnić lukę edukacyjną dotyczącą wiedzy na temat kultury i sztuki naszego regionu, Warmii. Ukazując oryginalność, niezwykłość, osobowość wskrzeszono szacunek do niej, chęć dalszej pielęgnacji i kultywowania. Działania artystyczne pobudziły wyobraźnię, ukształtowały wrażliwość i rozwinęły zdolności manualne.

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności
Osiągniętym efektem było przeprowadzenie w Olsztynie 10 dwugodzinnych warsztatów składających się z 5 modułów dla 150 uczestników mających na celu propagowanie kultury warmińskiej. Wzrosło zaangażowanie społeczności lokalnej w działania o charakterze dobra wspólnego oraz kompetencje uczestników i zaangażowanie w działania artystyczne. Wzrosła wiedza na temat lokalnej kultury, sztuki i obyczajów. Niewątpliwą korzyścią dla społeczności jest aktywizacja lokalna, współpraca wewnątrz i międzypokoleniowa.

Skip to content