Kreatywne Tomaszkowo

lut 29, 2024 | 2021

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Tomaszkowie
Nazwa projektu: Kreatywne Tomaszkowo
Czas trwania projektu: 01.09.2021 – 15.12.2021
Miejsce realizacji projektu: wieś Tomaszkowo w gm. Stawiguda
Kwota dofinansowania: 5 900,00 PLN

Główne cele projektu
Celem była integracja i aktywizacja sąsiedzka, wzrost jakości spędzanego wspólnie czasu oraz tworzenie i rozbudowa sąsiedzkiej bazy wodnej, poprzez budowę tratwy, którą wykonali sami mieszkańcy pod czujnym okiem konstruktora Adriana Góreckiego. Ważnym aspektem był też rozwój miejscowości Tomaszkowo, a stało się to przy pomocy chętnych mieszkańców, którzy wspólnie się zjednoczyli i działali wokół konkretnego dobra. Obok osiągniętych celów, najważniejsza jednak była możliwość wspólnie spędzonego wolnego czasu w miłym towarzystwie.

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności
Niewątpliwym osiągnięciem było zbudowanie tratwy na warsztatach temu poświęconych. Można mówić o wielu korzyściach, z których najważniejsze to: wzrost świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, wzrost umiejętności konstruktorskich i stworzenie zaczątków sąsiedzkiej bazy wodnej, z której będzie korzystało około 150 osób oraz wzrost integracji społeczności sąsiedzkiej wsi Tomaszkowa.

Skip to content