Bogactwa lasu

lut 29, 2024 | 2021

Nazwa realizatora: Polish Preppers Network
Nazwa projektu: Bogactwa lasu
Czas trwania projektu: 15.09.2021 – 15.12.2021
Miejsce realizacji projektu: gmina Gietrzwałd
Kwota dofinansowania: 5 900,00 PLN

Główne cele projektu
Głównym celem projektu była poprawa życia mieszkańców naszej społeczności poprzez zwiększenie wiedzy na temat otaczającej przyrody i umiejętności korzystania z jej bogactw. Poprawa jakości życia nastąpiła poprzez zmniejszenie problemów zdrowotnych. Niezwykłym zasobem naszej społeczności jest bliskość przyrody oraz możliwość korzystania z jej bogactw. Pomimo tej bliskości obecnie żyjemy daleko od natury, nie wiemy jak z niej właściwie korzystać. W ramach projektu zaoferowano 1-dniowe warsztaty, które przybliżyły członkom i członkiniom społeczności las oraz to co on oferuje. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się więcej o zdrowotnych właściwościach roślin leśnych, kiedy i jak je zbierać, jak przygotowywać zdrowotne napary i potrawy. Uczestnicy przygotowali również własne zielniki oraz poznali mniej znane rośliny jadalne rosnące w okolicznych lasach i na łąkach.

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności
Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności są ogromne, szczególnie te prozdrowotne. Uczestnicy warsztatów zwiększyli swoją wiedzę w zakresie roślin jadalnych oraz ich właściwości zdrowotnych, sposobów zbierania i przyrządzania. Każdy mógł przygotować własny zielnik. Zorganizowano degustację naparów w centrum Gietrzwałdu, w której udział wzięło około 50 osób. Osoby te otrzymały informacje dotyczące zdrowotnych właściwości naparów oraz przepisy na ich wykonanie.

Skip to content