Nauka od innych (jedziemy się uczyć) – nauka dla innych (przyjeżdżają by się uczyć)

lut 29, 2024 | 2021

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Borkach Wielkich
Nazwa projektu: Nauka od innych (jedziemy się uczyć) – nauka dla innych (przyjeżdżają by się uczyć)
Czas trwania projektu: 18.09.2021 – 28.10.2021
Miejsce realizacji projektu: wieś Trygort
Kwota dofinansowania: 4 800,00 PLN

Główne cele projektu
W ramach realizacji zadania spełniono wszystkie założone cele:
– nauka i integracja mieszkańców wsi Borki Wielkie;
– rozwijanie umiejętności manualnych (szkolenie z makramy);
– rozwijanie umiejętności kulinarnych;
– rozwijanie umiejętności tworzenia kosmetyków naturalnych;
– poznanie historii kultury ludowej, mazurskiej;
– nawiązanie współpracy i partnerstw z innymi stowarzyszeniami i KGW;
– dzielenie się umiejętnościami z innymi poprzez organizację warsztatów pieczenia sękacza;
– zakup profesjonalnego sprzętu do przygotowywania sękacza służącego do dalszego rozwoju działań;
– dzielenie się umiejętnościami z innymi poprzez organizację warsztatów tłoczenia naturalnych olejów.

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności
Przeprowadzone działania w czasie realizacji zadania umożliwiły rozwój, naukę i integrację mieszkańców Borek Wielkich, Trygortu, Wójtowa, Stryjewa oraz Bożego. Mieszkańcy Borek Wielkich wyjechali by się uczyć do Trygortu koło Węgorzewa. W tym celu odbył się cykl warsztatów zorganizowanych zarówno przez Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami (warsztaty z kosmetologii naturalnej, warsztaty z rękodzieła – makramy, szkolenie ze współpracy i tworzenia partnerstw) jak i w ramach partnerstwa przez Koło Gospodyń Wiejskich w Trygorcie (warsztaty kulinarne). W drodze powrotnej mieszkańcy Borek Wielkich zwiedzili muzeum mazurskie w Owczarni koło Kętrzyna, poznając historię kultury mazurskiej.
W ramach realizacji projektu można mówić o wielu korzyściach dla społeczności. Najważniejsze z nich to: nauka i integracja mieszkańców wsi Borki Wielkie, rozwijanie umiejętności manualnych, kulinarnych, tworzenia kosmetyków naturalnych, poznanie historii kultury mazurskiej, nawiązanie współpracy i partnerstw z innymi stowarzyszeniami i KGW, dzielenie się umiejętnościami z innymi organizacjami, współpraca mieszkańców polegająca na wspólnym działaniu na rzecz dobra wspólnego, rozwój i pobudzenie nowych zainteresowań oraz aktywizacja mieszkańców Stryjewa, Wójtowa, Bożego.

Skip to content