Twórcza radioedukacja

lut 29, 2024 | 2021

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie „Radio Warmia Barczewo”, gr. nief. „Warmińska grupa radiowa”
Nazwa projektu: Twórcza radioedukacja
Czas trwania projektu: 01.10.2021 – 15.12.2021
Miejsce realizacji projektu: Barczewo
Kwota dofinansowania: 4 500,00 PLN

Główne cele projektu
Celem było zrealizowanie ciekawego projektu, który jest bardzo uniwersalny i może pomóc rozwinąć się wielu osobom. Celem było również zaangażowanie mieszkańców Gminy Barczewo do współtworzenia internetowego Radia Warmia Barczewo oraz integracja społeczeństwa lokalnego, wszystkich pokoleń mieszkańców gminy Barczewo we wspólnych działaniach twórczych służących wszystkim. Celem była też pomoc w pozyskiwaniu nowych umiejętności kreatywnego działania, które w projekcie będą rozwijane i mogą wpłynąć na nowe perspektywy zawodowe i kierunki zainteresowań mieszkańców. Zrealizowanie projektu pozwoliło uświadomić lokalnemu społeczeństwu, iż ma swój głos w regionie i radio służy naszym lokalnym sprawom. Każdy mieszkaniec może zrealizować swój pomysł, gdyż jednym z celów istnienia grupy nieformalnej „Warmińska grupa radiowa” jest wspieranie realizacji marzeń mieszkańców i wyłanianie talentów oraz ich promocja.

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności
Dzięki realizacji projektu uczestnicy nabyli nową wiedzę, m.in.: prowadzenia dialogu, nabycia kompetencji w otwartości do ludzi, umiejętność pracy w grupie. Mieli też okazję samodzielnie napisać scenariusz audycji o lokalnym dziedzictwie kulturowym. Zorganizowano też wyjazd do radia Olsztyn w ramach warsztatów. Zrealizowano audycję radiową na podstawie scenariusza, który został wyłoniony w konkursie „Mikołajki z radiem Warmia Barczewo” jako imprezy integracyjnej.

Skip to content