Warmińskie warsztaty historyczno-kulinarne

lut 29, 2024 | 2021

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich – Warmianki
Nazwa projektu: Warmińskie warsztaty historyczno-kulinarne
Czas trwania projektu: 29.09.2021 – 16.11.2021
Miejsce realizacji projektu: wieś Węgój w gm. Biskupiec
Kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN

Główne cele projektu
Projekt miał na celu integrację społeczności lokalnej, wzmocnienie i odnowę więzi międzyludzkich, poprzez wspólne warsztaty odnawiania galerii maszyn rolniczych. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców związanych z chęcią bliższego poznania historii i kultury warmińskiej osiągnięto poprzez naukę haftu warmińskiego oraz poznanie tradycyjnych potraw warmińskich. Pobudzono zainteresowania kulturą, tradycją i historią Warmii wśród mieszkańców sołectwa Węgój, co przyczyniło się do integracji i aktywizacji społeczności lokalnej. Kolejnym celem było eliminowanie negatywnych skutków wywołanych izolacją domową związaną z pandemią COVID-19, zmniejszenie złego samopoczucia spowodowanego brakiem dostępu do wydarzeń.

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności
Efektami osiągniętymi dzięki realizacji projektu są:

  • Poznanie historii i kultury warmińskiej;
  • Współpraca mieszkańców polegająca na wspólnym działaniu na rzecz dobra wspólnego w postaci renowacji skansenu maszyn rolniczych;
  • Nauka przyrządzania tradycyjnych potraw warmińskich;
  • Nauka haftu;
  • Poprawa zdrowia psychicznego uczestników;
  • Integracja i aktywizacja mieszkańców;
  • Wzbogacenie umiejętności kulinarnych;
  • Poprawa estetyki wsi;
  • Promocja kultury i historii wsi;
  • Promocja miejscowości.
Skip to content